Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia dla studentów.
 • Ostatnia zmiana 30.11.2023 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Ogłoszenia dla studentów

   

   

  Informacja dotycząca studenckich kont poczty elektronicznej:

   

  Administratorem kont e-mail w domenie student.umb.edu.pl jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

  Jednostką odpowiedzialną jest Dział Informatyki i Teletransmisji UMB.

   

  Konta e-mail są przyznawane wszystkim studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zarówno już studiującym jak i mającym zacząć swoją przygodę z UMB. Te same zasady obowiązują również studentów English Division.

  Student UMB posiada konto e-mail w domenie student.umb.edu.pl.

  Login do konta studenckiego ma następującą formę: pierwsza_litera_imienianazwiskoX@student.umb.edu.pl

  gdzie:

  pierwsza_litera_imienia – pierwsza litera imienia

  nazwisko – nazwisko

  X – jest to kolejna cyfra nadawana w przypadku powtarzania się imion i nazwisk.

  Cyfra w nazwie występuje zawsze, nawet w przypadku unikalnej, raz wstępującej nazwy – pierwsza_litera_imienianazwisko

   

  Z przydzieloną nazwą konta e-mail student UMB może zapoznać się w Wirtualnym Dziekanacie. Do każdego konta dodawany jest alias NrAlbumu@student.umb.edu.pl

  Nazwa konta nie podlega zmianie i jest jednoznacznie przypisana konkretnemu użytkownikowi.

  Student może posiadać tylko jedno konto e-mail w domenie student.umb.edu.pl.

   

  Konto e-mail zakładane jest automatycznie, maksymalnie w ciągu 48 godzin po utworzeniu konta studenta w Wirtualnym Dziekanacie.

  Pierwsze hasło do konta e-mail jest takie jak hasło przydzielone loginu w Wirtualnym Dziekanacie. Podczas pierwszego logowania do konta e-mail system poprosi o zmianę hasła.

  Hasło użytkownika do konta nie powinno być przechowywane na serwerze w sposób jawny (nieszyfrowany).

  Za wszystkie działania przeprowadzone na koncie e-mail, na podstawie hasła użytkownika, odpowiedzialny jest użytkownik konta.

   

  Sposoby logowania do konta w domenie student.umb.edu.pl

  1. http://student1.umb.edu.pl
  2. https://outlook.com/owa/office365.com
  3. https://login.microsoftonline.com

   

  Logowanie do konta możliwe jest również ze strony głównej Uniwersytetu, w dwóch wersjach językowych.

  W przypadku zakończenia nauki bez statusu absolwenta konto zostaje zablokowane, a następnie usunięte.

  Zablokowanie lub usunięcie konta może nastąpić również z powodu nie przestrzegania netykiety oraz naruszenia zasad współżycia społecznego, bez wcześniejszego informowania użytkownika.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku nie ponosi odpowiedzialności za straty użytkownika konta powstałe w wyniku zablokowania konta, bądź ze względu na wypadki losowe i próby włamania.

  Po usunięciu konta z serwera, nazwa konta nie może być przydzielona innej osobie.

  Uwaga:

  Konto e-mail w domenie student.umb.edu.pl służy m.in. do korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu w ramach sieci eduroam.

  Hasłem uwierzytelniającym połączenie do sieci eduroam zawsze jest hasło dostępowe do Wirtualnego Dziekanatu.