• 22.09.2020 Zakład Chemii Fizycznej

  Podręczniki

   

  1. Herman T.W. [red.] Chemia Fizyczna. Podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2007, 2019 - szczególnie polecany! - wcześniejsze wydanie znane jest pod tytłem "Farmacja Fizyczna"
  2. Atkins P.W. Podstawy chemii fizycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1999, 2009. - szczególnie polecany!
  3. Drapała T. Chemia fizyczna z zadaniami. Wydawnictwo PWN. Warszawa 1993
  4. Hermann T.W. Farmakokinetyka. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2002.
  5. Kocot - Bończak D. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej. Wydawnictwo PZWL. Warszawa
  6. Whitaker A.G., Mount A.R., Heal M.R. Chemia fizyczna. Krótkie wykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004
  7. Atkins PW. Chemia fizyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007. (Podręcznik dla studentów wydziałów chemicznych)