• Ostatnia zmiana 02.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  O kierunku

  Strona: 1 z 2

  Studia na kierunku Lekarskim trwają 6 lat (12 semestrów). Absolwenci kierunku Lekarskiego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza. Po ukończeniu studiów odbywa się Lekarski Egzamin Końcowy.

  Program studiów.

  Przedmioty realizowane na kierunku Lekarskim można podzielić na dwie grupy:

  I grupa– przedmioty teoretyczne z zakresu dyscyplin nauk medycznych (przykładowo): chemii, biologii medycznej, biofizyki, anatomii, fizjologii, patomorfologii, mikrobiologii, immunologii, genetyki klinicznej, higieny i epidemiologii, diagnostyki laboratoryjnej, zdrowia publicznego, psychologii lekarskiej, etyki lekarskiej, farmakologii i toksykologii.

  II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu (przykładowo): chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, okulistyki, psychiatrii, onkologii, medycyny rodzinnej, rehabilitacji, chorób zakaźnych, neurologii i neurochirurgii. 

  Na VI roku studiów odbywa się praktyczne nauczanie kliniczne obejmujące zajęcia w klinikach i oddziałach szpitalnych z zakresu: interny, pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, psychiatrii, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej i specjalności wybranej przez studenta.

   

  Praktyki.

  Po każdym roku studiów odbywają się praktyki. W czasie studiów wiedzę i doświadczenie zdobywa się również podczas różnorodnych praktyk, obejmujących zarówno pracę w oddziałach szpitalnych (m.in. chirurgii, ginekologii, pediatrii, chorób wewnętrznych i intensywnej terapii), innych instytucjach takich jak: przychodnie, zakłady diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologicznej lub radiologicznej, stacje sanitarno - epidemiologiczne, pogotowie ratunkowe.

   

  '