Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O kierunku.
 • Ostatnia zmiana 01.05.2023 przez Administrator UMB

  O kierunku

  Studia na kierunku Lekarskim trwają 6 lat (12 semestrów). Absolwenci kierunku Lekarskiego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza. Po ukończeniu studiów odbywa się Lekarski Egzamin Końcowy.

  Program studiów.

  Przedmioty realizowane na kierunku Lekarskim można podzielić na dwie grupy:

  I grupa– przedmioty teoretyczne z zakresu dyscyplin nauk medycznych (przykładowo): chemii, biologii medycznej, biofizyki, anatomii, fizjologii, patomorfologii, mikrobiologii, immunologii, genetyki klinicznej, higieny i epidemiologii, diagnostyki laboratoryjnej, zdrowia publicznego, psychologii lekarskiej, etyki lekarskiej, farmakologii i toksykologii.

  II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu (przykładowo): chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, okulistyki, psychiatrii, onkologii, medycyny rodzinnej, rehabilitacji, chorób zakaźnych, neurologii i neurochirurgii. 

  Na VI roku studiów odbywa się praktyczne nauczanie kliniczne obejmujące zajęcia w klinikach i oddziałach szpitalnych z zakresu: interny, pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, psychiatrii, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej i specjalności wybranej przez studenta.

   

  Praktyki.

  Po każdym roku studiów odbywają się praktyki. W czasie studiów wiedzę i doświadczenie zdobywa się również podczas różnorodnych praktyk, obejmujących zarówno pracę w oddziałach szpitalnych (m.in. chirurgii, ginekologii, pediatrii, chorób wewnętrznych i intensywnej terapii), innych instytucjach takich jak: przychodnie, zakłady diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologicznej lub radiologicznej, stacje sanitarno - epidemiologiczne, pogotowie ratunkowe.

   

  Rodzaj praktyki:

   

   

  • Praktyka pielęgniarska – 4 tygodnie,
  • Praktyka w zakresie lecznictwa otwartego (lekarz rodzinny) – 4 tygodnie,
  • Praktyka w zakresie chorób wewnętrznych – 4 tygodnie,
  • Praktyka w zakresie pomocy doraźnej – 2 tygodnie,
  • Praktyka w zakresie chirurgii ogólnej – 2 tygodnie,
  • Praktyka w zakresie pediatrii – 2 tygodnie
  • Praktyka w zakresie ginekologii i położnictwa – 2 tygodnie.

   

  Sylwetka absolwenta.


  Absolwent posiada wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. Dotyczy to w szczególności umiejętności: porozumiewania się z pacjentem i jego rodziną; przeprowadzania wywiadu z pacjentem, badania chorego, właściwego doboru badań, stawiania wstępnej diagnozy, leczenia oraz udzielania pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Absolwenci są przygotowani do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo – rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.