Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dziennik praktyk - projekt.