• Ostatnia zmiana 07.12.2020 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Informacje dla studentów

  Harmonogramy zajęć

  Program studiów

  Sylabusy

  Efekty uczenia się

  Opiekunowie roku

  Praktyki

  Plany studiów

  Proces dyplomowania

   

   

  Drodzy Studenci!

  Mając na względzie sytuację epidemiologiczną, uprzejmie prosimy, aby wszystkie sprawy załatwiać

  ZDALNIE

  Zapewniamy, że tą drogą nasi pracownicy są w stanie pomóc Wam we wszystkich studenckich sprawach. .

  Jeśli w Waszej ocenie, sprawa wymaga osobistej wizyty w Dziekanacie,

  prosimy najpierw o kontakt telefoniczny,

  Aby pracownik mógł ocenić wagę sprawy i udzielić dalszych instrukcji.

  Kierując się zasadami empatii i zrozumienia,

  będziemy w stanie wspólnie wypracować nowe zasady współpracy.