Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Publikacje.
 • Ostatnia zmiana 19.04.2022 przez Klinika Pediatrii i Nefrologii

  Publikacje

   
  • Szczerbiński Łukasz, Wojciechowska Gladys, Olichwier Adam, Taylor Mark, Puchta Urszula, Konopka Paulina, Paszko Adam, Citko Anna (CBK), Gościk Joanna, Fiehn Oliver, Fan Sili, Wasilewska Anna, Taranta-Janusz Katarzyna, Krętowski Adam. Untargeted metabolomics analysis of the serum metabolic signature of childhood obesity. Nutrients 2022: 14, 1, 19.
  • Kamianowska Monika, Szczepański Marek, Sawicka Ewa, Bebko Barbara, Wasilewska Anna. The tubular damage markers: neutrophil gelatinase-associated lipocalin and kidney injury molecule-1 in newborns with exposure to maternal diabetes during pregnancy. Archives of Medical Science. 2022, 7.
  • Burgmaier Kathrin, Ariceta Gema, Bald Martin, Buescher Anja Katrin, Burgmaier Mathias, Erger Florian, Gessner Michaela, Gokce Ibrahim, König Jens, Kowalewska Claudia, Massella Laura, Mastrangelo Antonio, Mekahli Djalila, Pape Lars, Patzer Ludwig, Potemkina Alexandra, Schalk Gesa, Schild Raphael, Shroff Rukshana, Szczepańska Maria, Taranta-Janusz Katarzyna, Tkaczyk Marcin, Weber Lutz Thorsten, Wühl Elke, Wurm Donald, Wygoda Simone, Zagozdzon Ilona, Dötsch Jörg, Oh Jun, Schaefer Franz, Liebau Max Christoph. Severe neurological outcomes after very early bilateral nephrectomies in patients with autosomal recessive polycystic kidney disease (ARPKD). Scientific Reports 2020, 10, 12.

  • Żurowska Aleksandra, Bielska Olga, Daca-roszak Patrycja, Jankowski Maciej, Szczepańska Maria, Roszkowska-bjanid Danuta, Kuźma-mroczkowska Elżbieta, Pańczyk-tomaszewska Małgorzata, Moczulska Anna, Drożdż Dorota, Hadjipanagi Despina, Deltas Constantinos, Ostalska-nowicka Danuta, Rabiega Alina, Taraszkiewicz Janina, Taranta-Janusz Katarzyna, Wieczorkiewicz-płaza Anna, Jobs Katarzyna, Mews Judyta, Musiał Kinga, Jakubowska Anna, Nosek Hanna, Jander Anna, Koutsofti Constantina, Stanisławska-sachadyn Anna, Kuleszo Dominika, Ziętkiewicz Ewa, Lipska-ziętkiewicz Beata. Mild X-linked Alport syndrome due to the COL4A5 G624D variant originating in the Middle Ages is predominant in Central/East Europe and causes kidney failure in midlife. Kidney International 2021: 99 (6): 1451-1458.
  • Latoch Eryk, Konończuk Katarzyna, Jander Anna, Trembecka-dubel Elżbieta, Wasilewska Anna, Taranta-Janusz Katarzyna. Galectin-3 - a new player of kidney damage or an innocent bystander in children with a single kidney? Journal Of Clinical Medicine 2021: 10, 9, 11 pp., Article ID: 2012.
  • Schierbaum LM, Schneider S, Herms S, Sivalingam S, Fabian J, Reutter H, Weber S, Merz WM, Tkaczyk M, Miklaszewska M, Sikora P, Szmigielska A, Krzemien G, Zachwieja K, Szczepanska M, Taranta-Janusz K, Kroll P, Polok M, Zaniew M, Hilger AC. Genome-wide Survey For Microdeletions Or-duplications In 155 Patients With Lower Urinary Tract Obstructions (Luto). Genes 2021: 12(9), 1449.
  • Morello W, D'Amico F, Serafinelli J, Turroni S, Abati I, Fiori J, Baskin E, Yalcinkaya F, Jankauskiene A, Pennesi M, Zurowska A, Becherucci F, Drozdz D, Mekahli D, Krzemien G, La Scola C, Taranta-Janusz K, Mehls O, Schaefer F, Candela M, Montini G. Low-Dose Antibiotic Prophylaxis Induces Rapid Modifications of the Gut Microbiota in Infants With Vesicoureteral Reflux. Frontiers in Pediatrics 2021: Jun 17; 9: 674716.
  • Nosek Hanna, Jankowska Dorota, Brzozowska Karolina, Kazberuk Katarzyna, Wasilewska Anna, Taranta-Janusz Katarzyna. Tumor necrosis factor-like weak inducer of apoptosis and selected cytokines - potential biomarkers in children with solitary functioning kidney. Journal Of Clinical Medicine 2021: 10, 3, 14.
  • Werbel K, Dorota Jankowska D, Wasilewska A, Taranta–Janusz K. Clinical and Epidemiological Analysis of Children’s Urinary Tract Infections in Accordance with Antibiotic Resistance Patterns of Pathogens. Journal Of Clinical Medicine 2021: 10 (22), 5260.
  • Mizerska-Wasiak Małgorzata, Adamczuk Dominika, Cichoń-Kawa Karolina, Miklaszewska Monika, Szymanik-Grzelak Hanna, Pietrzyk Jacek, Pukajło-Marczyk Agnieszka, Zwolińska Danuta, Rybi-Szumińska Agnieszka, Wasilewska Anna, Bieniaś Beata, Sikora Przemysław, Firszt-Adamczyk Agnieszka, Stankiewicz Roman, Szczepańska Maria, Pańczyk-Tomaszewska Małgorzata. Health-related quality of life in children with immunoglobulin A nephropathy - results of a multicentre national study. Archives of Medical Science 2021: 17, 1, s. 84-91.
  • Zając Magdalena, Rybi-Szumińska Agnieszka, Storonowicz Justyna, Protas Piotr, Wasilewska Anna. Urinary excretion of renin and angiotensinogen in hypertensive children and adolescents. Archives of Medical Science 2021 : 17, 5, s. 1325-1331.
  • Red. Anna Wasilewska: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTNFD) dotyczące postępowania z dzieckiem z zakażeniem układu moczowego. Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021.
  • Jankauskiene Augustina, Drożdż Dorota, Wasilewska Anna, de Paula-Bernardes Rejane, Glazer Robert, Valentin Michele, Tane Monique, Chiang YannTong, Bapatla Kiran. Efficacy and safety of valsartan in children aged 1-5 years with hypertension, with or without chronic kidney disease: a randomized, double-blind study followed by open-label phase. Current Medical Research and Opinion. 2021: 37, 12, s. 2113-2122.
  • Kopiczko Natalia, Dzik-Sawczuk Aleksandra, Szwarc Karolina, Czyż Anna, Wasilewska Anna. Analysis of indications for voiding cystography in children. Journal of Clinical Medicine 2021: 10, 24, 6.
  • Kołbuc Marcin, Bieniaś Beata, Habbig Sandra, Kołek Mateusz Franciszek, Szczepańska Maria, Kiliś-Pstrusińska Katarzyna, Wasilewska Anna, Adamczyk Piotr, Motyka Rafał, Tkaczyk Marcin, Sikora Przemysław, Beck Bodo, Zaniew Marcin. Hyperuricemia is an early and relatively common feature in children with HNF1B nephropathy but its utility as a predictor of the disease is limited. Journal of Clinical Medicine 2021: 10, 15, 13.
  • Kamianowska Monika, Szczepański Marek, Chomontowska Natalia, Trochim Justyna, Wasilewska Anna. Is urinary netrin-1 a good marker of tubular damage in preterm newborns? Journal of Clinical Medicine 2021: 10, 4, 7.
  • Mizerska-Wasiak Małgorzata, Such-Gruchot Agnieszka, Cichoń-Kawa Karolina, Turczyn Agnieszka, Małdyk Jadwiga, Miklaszewska Monika, Drożdż Dorota, Firszt-Adamczyk Agnieszka, Stankiewicz Roman, Rybi-Szumińska Agnieszka, Wasilewska Anna, Szczepańska Maria, Bieniaś Beata, Sikora Przemysław, Pukajło-Marczyk Agnieszka, Zwolińska Danuta, Pawlak-Bratkowska Monika, Tkaczyk Marcin, Zachwieja Jacek, Drożyńska-Duklas Magdalena, Żurowska Aleksandra, Gadomska-Prokop Katarzyna, Grenda Ryszard, Pańczyk-Tomaszewska Małgorzata. The role of complement component C3 activation in the clinical presentation and prognosis of IgA nephropathy - a national study in children. Journal of Clinical Medicine 2021: 10, 19, 11.
  • Bagińska Joanna, Korzeniecka-Kozerska Agata. Non-invasive markers in the management of pediatric neurogenic bladder over the last two decades - a review. Advances in Medical Sciences. 2021: 66, 1, s. 162-169.
  • Bagińska Joanna, Sadowska Edyta, Korzeniecka-Kozerska Agata. An examination of the relationship between urinary neurotrophin concentrations and transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) used in pediatric overactive bladder therapy. Journal of Clinical Medicine 2021: 10, 14, 12. Publikacja powstała w ramach realizacji grantu naukowego przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki - Preludium 17  o numerze: 2019/33/N/NZ5/02132.
  • Bagińska Joanna, Korzeniecka-Kozerska Agata. Are tubular injury markers NGAL and KIM-1 useful in pediatric neurogenic bladder? Journal of Clinical Medicine 2021: 10, 10, 8.
  • Liszewska Alicja, Bagińska Joanna Olga, Kirejczyk Jan Krzysztof, Porowski Tadeusz, Korzeniecka-Kozerska Agata. Urinary risk factors for calcium oxalate urolithiasis in children with monosymptomatic enuresis. Journal of Nephropathology 2021: 10, 4, 7.
  • Lewandowska-Kidoń Teresa, Korzeniecka-Kozerska Agata. Zalecenia dietetyczne i restrykcje płynowe u dzieci z zaburzeniami oddawania moczu. Od poczęcia do starości. Problemy zdrowotne kobiet. T. 2.: Praca zbiorowa. Red. Bożena Kulesza-Brończyk, Krystyna Piekut. Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021 s. 184-194.
  • Zalewska A, Kossakowska A, Taranta-Janusz K, Zięba S, Fejfer K, Salamonowicz M, Kostecka-Sochoń P, Wasilewska A, Maciejczyk M. Dysfunction of Salivary Glands, Disturbances in Salivary Antioxidants and Increased Oxidative Damage in Saliva of Overweight and Obese Adolescents. J Clin Med. 2020 Feb 17;9(2):548. doi: 10.3390/jcm9020548.
  • Maciejczyk M, Szulimowska J, Taranta-Janusz K, Wasilewska A, Zalewska A. Salivary Gland Dysfunction, Protein Glycooxidation and Nitrosative Stress in Children with Chronic Kidney Disease. J Clin Med. 2020 Apr 29;9(5):1285. doi: 10.3390/jcm9051285.
  • Maciejczyk M, Taranta-Janusz K, Wasilewska A, Kossakowska A, Zalewska A. A Case-Control Study of Salivary Redox Homeostasis in Hypertensive Children. Can Salivary Uric Acid be a Marker of Hypertension? J Clin Med. 2020 Mar 19;9(3):837. doi: 10.3390/jcm9030837.
  • Bielawska-Niekludow J, Rybi-Szumińska A, Wasilewska A. [Liddle syndrome as a rare cause of hypertension - a case report]. Pol Merkur Lekarski. 2019 Nov 29;47(281):190-192.
  • Kamianowska M, Szczepański M, Wasilewska A. Tubular and Glomerular Biomarkers of Acute Kidney Injury in Newborns. Curr Drug Metab. 2019;20(5):332-349. doi:10.2174/1389200220666190321142417.
  • Kamianowska M, Szczepański M, Kulikowska EE, Bebko B, Wasilewska A. The Tubular Damage Markers: Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin and Kidney Injury Molecule-1 in Newborns with Intrauterine Growth Restriction. Neonatology. 2019; 115(2):169-174. doi: 10.1159/000494102.
  • De Rechter S, Bockenhauer D, Guay-Woodford LM, Liu I, Mallett AJ, Soliman NA, Sylvestre LC, Schaefer F, Liebau MC, Mekahli D; ADPedKD Consortium. ADPedKD: Taranta-Janusz K: A Global Online Platform on the Management of Children With ADPKD. Kidney Int Rep. 2019 May 29; 4(9):1271-1284. doi: 10.1016/j.ekir.2019.05.015.
  • Kolvenbach CM, Dworschak GC, Frese S, Japp AS, Schuster P, Wenzlitschke N, Yilmaz Ö, Lopes FM, Pryalukhin A, Schierbaum L, van der Zanden LFM, Kause F, Schneider R, Taranta-Janusz K, Szczepańska M, Pawlaczyk K, Newman WG, Beaman GM, Stuart HM, Cervellione RM, Feitz WFJ, van Rooij IALM, Schreuder MF, Steffens M, Weber S, Merz WM, Feldkötter M, Hoppe B, Thiele H, Altmüller J, Berg C,Kristiansen G, Ludwig M, Reutter H, Woolf AS, Hildebrandt F, Grote P, Zaniew M,Odermatt B, Hilger AC. Rare Variants in BNC2 Are Implicated in Autosomal-Dominant Congenital Lower Urinary-Tract Obstruction. Am J Hum Genet. 2019 May 2;104(5):994-1006. doi: 10.1016/j.ajhg.2019.03.023.
  • Protas PT, Kępka A, Rybi-Szuminska A, Storonowicz J, Klukowski M, Wasilewska A. Are low birth weight children predisposed to renal loss of carnitine? J Matern Fetal Neonatal Med. 2019 Jan 22:1-6. doi: 10.1080/14767058.2018.1555813. PubMed PMID: 30513037.
  • Taranta-Janusz K, Moczulska A, Nosek H, Michaluk-Skutnik J, Klukowski M, Wasilewska A. Urinary procollagen III aminoterminal propeptide and β-catenin -New diagnostic biomarkers in solitary functioning kidney? Adv Med Sci. 2019 Mar;64(1):189-194. doi: 10.1016/j.advms.2018.10.002.
  • Bagińska JO, Liszewska A, Wasilewska A, Korzeniecka-Kozerska A. The role of appetite-regulating hormones: Ghrelin and leptin in the nutritional status of children with neurogenic bladder due to myelomeningocele. J Paediatr Child Health. 2019 Aug;55(8):928-931. doi: 10.1111/jpc.14314.
  • Porowski T, Kirejczyk JK, Mrozek P, Protas P, Kozerska A, Łabieniec Ł, Szymański K, Wasilewska A. Upper metastable limit osmolality of urine as a predictor of kidney stone formation in children. Urolithiasis. 2019 Apr;47(2):155-163. doi: 10.1007/s00240-018-1041-2.
  • Bagińska J, Liszewska A, Korzeniecka-Kozerska A. The role of vitamin D replacement therapy in serum FGF23 concentration in children with myelomeningocele compared with healthy children - a preliminary study. J Pediatr Endocrinol Metab. 2019 Aug 29. pii: /j/jpem.ahead-of-print/jpem-2018-0509/jpem-2018-0509.xml. doi:10.1515/jpem-2018-0509.
  • Berk K, Powirtowska M, Blahuszewska A, Korzeniecka-Kozerska A. Retrospective evaluation of early risk factors in children with different types of micturition disorders. Acta Paediatr. 2019 Jun;108(6):1151-1155. doi: 10.1111/apa.14659.