Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Harmonogram zajęć.
 • Ostatnia zmiana 27.05.2023 przez Klinika Pediatrii i Nefrologii

  Harmonogram zajęć

  Zajęcia będą się odbywały w semestrze letnim.

   

   

  IV ROK KIERUNEK LEKARSKI rok 2022/2023

   

   

   

  Szczegółowy plan zajęć z pediatrii w Klinice Pediatrii i Nefrologii:

   

  Wykłady będą się odbywały w formie e-learning. Seminaria w formie stacjonarnej.

  Harmonogram zajęć. Studia stacjonarne. Studia niestacjonarne.

  Tematy wykładów poprzez platformę Blackboard (wykłady udostępnione do odtworzenia w trakcie roku akademickiego):

  1. Zakażenie układu moczowego (1h).

  2. Nowe wytyczne dotyczące postępowania z dzieckiem z zakażeniami układu moczowego (1h).

  3. Odpływ pęcherzowo-moczowodowy – zasady diagnostyki i leczenia (1h).

  4. Diagnostyka i postępowanie w wadach wrodzonych układu moczowego u dzieci (1h).

  5. Diagnostyka izolowanego białkomoczu u dzieci, białkomocz czynnościowy (1h).

  6. Najczęstsze przyczyny prowadzące do zespołu nerczycowego u dzieci (1h).

  7. Najczęstsze przyczyny, diagnostyka i zasady postępowania w krwinkomoczu u dzieci (1h).

  8. Wybrane kłębuszkowe zapalenia nerek u dzieci (1h).

  9. Infekcje wirusowe i bakteryjne górnych dróg oddechowych u dzieci (1h).

  10. Ostre choroby dolnych dróg oddechowych u dzieci (1h).

  11. i 12. Rekomendacje dotyczące leczenia zakażeń dróg oddechowych u dzieci (2h).

   

  Seminaria (1-4) odbędą się stacjonarnie w godzinach 8.00-8.45 w Klinice Pediatrii i Nefrologii wg poniższego planu:

   

  Data                         grupy

  20.02.2023         1, 2, 3, 4, 5, 6 (stacjonarne)
  21.02.2023         1, 2, 3, 4, 5, 6 (stacjonarne)  
  22.02.2023         1, 2, 3, 4, 5, 6 (stacjonarne)
  23.02.2023         1, 2, 3, 4, 5, 6 (stacjonarne)
  06.03.2023         7, 8, 9, 10, 11, 12 (stacjonarne)

  07.03.2023         7, 8, 9, 10, 11, 12 (stacjonarne)

  08.03.2023         7, 8, 9, 10, 11, 12 (stacjonarne)

  09.03.2023         7, 8, 9, 10, 11, 12 (stacjonarne)

  20.03.2023         25, 26, 27, 28, 29 (stacjonarne)

  21.03.2023          25, 26, 27, 28, 29 (stacjonarne)

  22.03.2023          25, 26, 27, 28, 29 (stacjonarne)

  23.03.2023          25, 26, 27, 28, 29 (stacjonarne)

  03.04.2023          1, 2, 3, 4, 5, 6 (niestacjonarne)

  04.04.2023          1, 2, 3, 4, 5, 6 (niestacjonarne)

  05.04.2023          1, 2, 3, 4, 5, 6 (niestacjonarne)

  06.04.2023          1, 2, 3, 4, 5, 6 (niestacjonarne)

  12.04.2023          13, 14, 15, 16, 17, 18 (stacjonarne)

  13.04.2023          13, 14, 15, 16, 17, 18 (stacjonarne)

  14.04.2023          13, 14, 15, 16, 17, 18 (stacjonarne)

  15.04.2023          13, 14, 15, 16, 17, 18 (stacjonarne)

  27.04.2023           19, 20, 21, 22, 23, 24 (stacjonarne)

  28.04.2023           19, 20, 21, 22, 23, 24 (stacjonarne)

  29.04.2023           19, 20, 21, 22, 23, 24 (stacjonarne)

  30.04.2023           19, 20, 21, 22, 23, 24 (stacjonarne)

  18.05.2023           7, 8, 9, 10, 11, 12 (niestacjonarne)

  19.05.2023           7, 8, 9, 10, 11, 12 (niestacjonarne)

  20.05.2023           7, 8, 9, 10, 11, 12 (niestacjonarne)

  21.05.2023           7, 8, 9, 10, 11, 12 (niestacjonarne)

   

  Tematy Seminariów:

  1. Symptomatologia układu oddechowego (kaszel, duszność, świszczący oddech, bezdech, krwioplucie) (1h).
  2. Infekcje wirusowe i bakteryjne górnych dróg oddechowych u dzieci (1h).
  3. Obraz kliniczny, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego zapalenie płuc, podział zapaleń płuc w zależności od czynnika etiologicznego, objawy   i postępowanie w płatowym, odoskrzelowym  i śródmiąższowym zapaleniu płuc, zapalenia opłucnej –  przyczyny, objawy, diagnostyka i postępowanie) (1h).
  4. Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza moczowego – obraz kliniczny, czynniki predysponujące do nawrotów zakażeń układu moczowego, najczęstsze wady układu moczowego (1h).

   

   

  Tematyka ogólna ćwiczeń:

  1. Omówienie przypadków klinicznych pacjentów z ostrym zapaleniem dróg oddechowych (przeziębienie, zapalenie gardła, angina paciorkowcowa, zapalenie krtani, zapalenie tchawicy, zapalenie oskrzelików, zapalenie oskrzeli) (4h).
  2. Omówienie diagnostyki i postępowania terapeutycznego w zapaleniu płuc u dzieci; omówienie przypadków klinicznych płatowego, odoskrzelowego, śródmiąższowego zapalenia płuc i zapalenia opłucnej na podstawie pacjentów hospitalizowanych w Klinice lub dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych (4h).
  3. Omówienie standardu postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u dziecka z ostrym odmiedniczkowym zapaleniem nerek, zapaleniem pęcherza moczowego, nawrotami zakażeń układu moczowego na podstawie analizy dokumentacji   medycznej pacjentów będących pod opieką Kliniki i Poradni  Nefrologicznej, badanie pacjentów obecnych na oddziale –  analiza czynników predysponujących do wystąpienia zakażenia. Zajęcia w Poradni Nefrologicznej (4h).
  4. Badanie pacjentów z ostrym zapaleniem górnych dróg oddechowych (zapalenie ucha, zapalenie migdałków podniebiennych, angina). Praktyczna nauka badania - badanie jamy ustnej i części ustnej gardła; badanie ucha: otoskopia – (1h) ZAJĘCIA W KLINICE OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ UDSK - osoba odpowiedzialna za zajęcia lek. Mateusz Zonenberg.
  5. Wywiad i badanie fizykalne dziecka z chorobami układu oddechowego. Nieprawidłowości w wywiadzie, badaniu fizykalnym i badaniach dodatkowych u dziecka z chorobami dróg oddechowych. Omówienie i nauka podstawowych procedur w zakresie opieki nad dziećmi w trakcie hospitalizacji. ZAJĘCIA W CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ (4h).

   

   

  Ćw. 1. 8.45 – 11.45 – ćwiczenia (4 godziny ćwiczeń)

  Ćw. 2. 8.45 – 11.45 – ćwiczenia (4 godziny ćwiczeń)

  Ćw. 3. 8.45 – 11.45 – ćwiczenia (4 godziny ćwiczeń)

   

  Ćwiczenia w Centrum Symulacji Medycznej - 4 godziny ćwiczeń – ruchomy dzień ćwiczeń zgodnie z harmonogramem (8:50-11:50)

  UWAGA: Każda grupa 1 dzień ćwiczeń realizuje w Centrum Symulacji Medycznej (wówczas ćwiczenia trwają 4 godziny) - szczegóły zajęć poniżej.

  ZAJĘCIA W CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ ZGODNIE Z GRAFIKIEM pobierz - osoba odpowiedzialna za zajęcia dr n. med. Piotr Protas.

  1S 20.02 (poniedziałek)

  2S 21.02 (wtorek)

  3S 22.02 (Środa)

  4S 23.02 (czwartek)

  5S 21.06 (środa)

  6S 22.06 (czwartek)

  7S 06.03 (poniedziałek)

  8S 07.03 (wtorek)

  9S 08.03 (środa)

  10S 09.03 (czwartek)

  11S 12.06 (poniedziałek)

  12S 29.05 (poniedziałek)

  13S 12.04  (środa)

  14S 13.04  (czwartek)

  15S 19.04 (środa)

   

  16S 18.04 (wtorek)

  17S 20.04 (czwartek)

  18S 01.06 (czwartek)

  19S 27.03 (poniedziałek)

  20S 28.03 (wtorek)

  21S 27.04 (czwartek)

  22S 28.04 (piątek)

  23S 23.05

  24S 15.05 (poniedziałek)

  25S 20.03 (poniedziałek)

  26S 21.03 (wtorek)

  27S 22.03 (środa)

  28S 23.03 (czwartek)

  29S 24.03 (piątek)

   

  1NS 26.06 (poniedziałek)

  2NS 03.04 (poniedziałek)

  3NS 04.04 (wtorek)

  4NS 05.04(środa)

  5NS 06.04 (czwartek)

  6NS 07.04 (piątek)

  7NS 18.05  (czwartek)

  8NS 27.02  (poniedziałek)

  9NS 19.05 (piątek)

  10NS 22.05 (poniedziałek)

  11NS 23.05 (wtorek)

  12NS 24.05 (środa)

   

  A 17.05 (Wednesday)

  B 25.05 11:00

  C 28.06 (Wednesday)

  D 19.06 (Monday)

  E 30.05 11:30

  F 05.06 (Monday)

  G 06.06 (Tuesday)

  H 07.06 (Friday)

  I 16.05 (Tuesday)

  J 24.04 (Monday)

  K 21.04  (Friday)

  L 25.04 (Tuesday)

  M 15.06 (Thursday)

  N 16.06 (Friday)

   

  Grupa i data ćwiczeń w CSM (S-stacjonarne, NS – nie stacjonarne)

   

   

  Szczegółowy harmonogram zajeć w Klinice Pediatrii i Nefrologii

   

   

  Ramowy program zajęć z pediatrii:

   

  8.45 – 9.00 Wejściówka dotycząca aktualnego tematu ćwiczeń i seminarium.

  9.00 – 9.15 Czynny udział w raporcie lub obchodzie lekarskim.

  9.15 – 11.45 Badanie pacjentów na przydzielonych salach chorych. Prezentacja przez Asystenta przypadku klinicznego dotyczącego danego tematu. Dokładne omówienie prezentowanego przypadku z Asystentem. W czasie omawiania należy zwrócić szczególną uwagę na różnicowanie danej jednostki chorobowej z innymi schorzeniami oraz omówienie trudności diagnostycznych, badań radiologicznych i laboratoryjnych, które mają zastosowanie w diagnostyce schorzeń układu oddechowego.

   

  W ciągu tygodnia ćwiczeń studenci mają obowiązek przygotować historię choroby przydzielonego pacjenta, obejmującą badanie podmiotowe, przedmiotowe, zlecenia badań laboratoryjnych, radiologicznych, konsultacji, zlecenia leków, kartę obserwacji, oraz epikryzę końcową z zaleceniami i receptami wg. schematu umieszczonego na stronie internetowej Kliniki.

  W czasie ćwiczeń studenci biorą czynny lub bierny udział w zabiegach przeprowadzanych w Klinice (pobieranie krwi do analiz laboratoryjnych, pobieranie moczu na posiew, cewnikowanie pęcherza moczowego, prowadzenie kontrolki mikcji).

   

  Ćwiczenia w Centrum Symulacji Medycznej (CSM):

  Umiejętności praktyczne:

  1. Doskonalenie umiejętności badania układu oddechowego. Praktyczna analiza zjawisk osłuchowych, badań laboratoryjnych i radiologicznych.
  2. Doskonalenie umiejętności oceny podstawowych parametrów życiowych (oddech, tętno, ciśnienie krwi, pulsoksymetria).
  3. Nauka cewnikowania pęcherza moczowego z zachowaniem zasad aseptyki.

   

   

  Informacje, które powinna zawierać historia choroby:

  1. Strona tytułowa:

  a) podstawowe dane (bez imienia i nazwiska oraz bez miejsca zamieszkania, inicjały, wiek, data przyjęcia i wypisania z Kliniki, rozpoznanie choroby)

  b) nazwisko i imię studenta, grupa, data, nazwisko asystenta

  2. Wywiad pediatryczny (wg schematu dostępnego na stronie internetowej).

  3. Badanie przedmiotowe (wg schematu dostępnego na stronie internetowej).

  4. Zlecenie badań dodatkowych (wg druku dostępnego na stronie internetowej).

  5. Badania dodatkowe (tylko potwierdzające rozpoznanie).

  6. Uzasadnienie rozpoznania (wypisać objawy, odchylenia w badaniu przedmiotowym i charakterystyczne badania dodatkowe uzasadniające rozpoznanie).

  7. Zaproponowane leczenie (karta zleceń).

  8. Obserwacje z każdego dnia ćwiczeń.

  9. Epikryza.

  10. Zaproponowane leczenie po wypisaniu z Kliniki (wystawienie recepty na druku dostępnym na stronie internetowej).

   

   

  Podręczniki niezbędne do uzyskania podstawowych wiadomości z przedmiotu:

  1. Pediatria -  tom 1-2, red. Kawalec W, Grenda R, Kulus M., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

  2. Podstawy neonatologii, red. Szczapa J., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.

   

  Warunkiem zaliczenia pediatrii jest:

  1. Obecność na wszystkich zajęciach dydaktycznych z uwzględnieniem e-learningu (ćwiczenia, seminaria, wykłady). Dopuszcza się jedną usprawiedliwioną nieobecność w semestrze (zwolnienie lekarskie lub urlop dziekański) na zajęciach dydaktycznych /ćwiczenia, seminaria/ w każdej jednostce prowadzącej ćwiczenia, bez konieczności odrabiania zajęć. Większa liczba usprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach i seminariach wymaga odrobienia zajęć z inną grupą (lub w innym trybie ustalonym przez kierownika jednostki lub osobę przez niego wyznaczoną) nie później niż do końca semestru.

  2. Zaliczenie krótkich wejściówek i historii choroby. Zdobycie co najmniej 14/22 pkt.

  zaliczenie krótkich wejściówek: 3 dni x 4 pkt. = 12 pkt.

  zaliczenie historii choroby = 10 pkt.

   

  UWAGA:

  Nie ma możliwości odrabiania zajęć w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych.

  W czasie ćwiczeń studenci powinni zrealizować procedury praktyczne zgodne z tematyką ćwiczeń i uzyskać wpis w dzienniczku umiejętności.

   

  Osobą odpowiedzialną za wpis do karty egzaminacyjnej i e-indeksu jest Prof. dr hab. n. med. Artur Tadeusz Bossowski po uzyskaniu przez studenta zaliczenia ze wszystkich zajęć z pediatrii realizowanych w Klinice Pediatrii i Nefrologii; Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii oraz w Klinice Obserwacyjno-Zakaźnej Dzieci.