Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O Klinice.
 • Ostatnia zmiana 25.04.2022 przez Klinika Pediatrii i Nefrologii

  O Klinice

   

  Profil klinicznej działalności

  • wszechstronna, specjalistyczna diagnostyka dzieci z chorobami układu moczowego dotycząca szczególnie:
   • wad i zespołów wrodzonych
   • kłębuszkowych zapaleń nerek
   • kamicy moczowej
   • zaburzeń oddawania moczu
   • bakteryjnych i niebakteryjnych zapaleń dróg moczowych
  • leczenie dzieci z chorobami układu moczowego z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod, łącznie z dializą otrzewnową metodą CADO i ADO oraz hemodializą i plazmaferezą
  • diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży
  • diagnostyka i leczenie chorób okresu noworodkowego
  • leczenie ostrych stanów chorobowych ogólnopediatrycznych

   

  Stosowane techniki badawcze

  • Metody immunoenzymatyczne ELISA
  • Metoda enzymatyczna oznaczania szczawianów w surowicy i moczu
  • Ocena krystalizacji szczawianu wapnia za pomocą wskaźnika BRI
  • Rejestracja całodobowego ciśnienia tętniczego krwi
  • Badanie urodynamiczne (uroflowmetria i cystometria, ćwiczenia bio-feedback., TENS)
  • Biopsja nerki

   

  Działalność dydaktyczna

  • Wykłady i ćwiczenia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMwB na:
   •  IV roku Wydziału Lekarskiego, kierunku lekarskiego
   •  III roku Wydziału Lekarskiego, kierunku lekarsko-dentystycznego
   •  IV roku Wydziału Lekarskiego English Division
  • prowadzenie egzaminu dyplomowego praktycznego z pediatrii na VI roku Wydziału Lekarskiego
  • Prowadzenie koła naukowego przy Klinice Pediatrii i Nefrologii

   

  Tematyka naukowo-badawcza

  • Patogeneza i leczenie zespołu nerczycowego u dzieci
  • Diagnostyka metaboliczna kamicy nerkowej u dzieci
  • Ocena mechanizmów biorących udział w zaburzeniach mikcji u dzieci
  • Poszukiwanie nowych markerów uszkodzenia nerek u dzieci
  • Rola hiperurykemii w patogenezie nadciśnienia tętniczego