Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Koło naukowe.
 • Ostatnia zmiana 17.09.2020 przez Klinika Pediatrii i Nefrologii

  Koło naukowe

   

  Opiekunowie koła:

  Prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska -  annwasil@interia.pl

  Dr hab. n. med. Agata Korzeniecka-Kozerska - agatakozerska@poczta.onet.pl

  Dr hab. n. med. Katarzyna Taranta-Janusz - katarzyna.taranta@wp.pl

  Dr n. med. Agnieszka Rybi-Szumińska - arybiszuminska@gmail.com

  Dr n. med. Piotr Protas - ptprotas@gmail.com


     

  Działalność Koła:

  Profil Pediatryczno – Nefrologiczny
  Prowadzenie i realizacja projektów badawczych, udział czynny w konferencjach naukowych.
  Zbieranie informacji do baz danych wybranych grup pacjentów.
  Praca praktyczna
  Analiza ciekawych przypadków.
  Możliwość zdobycia umiejętności praktycznych podczas dyżurów w Klinice Pediatrii i Nefrologii UDSK.

   

  Osiągniecia:
   

  Ranking 2016/2017: II miejsce w rankingu Studenckich Kół Naukowych w kategorii Pediatria

   

  Ranking 2015/2016; 2014/2015; 2013/2014: I miejsce w rankingu Studenckich Kół Naukowych w kategorii Pediatria

   

   

  Osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017:

   

  Streszczenia zjazdowe zagraniczne:

  1. Impact of early-life nutrition on body composition and parameters of metabolic syndrome in children up to 3 years old. Eliza Jabłońska, LXXI International Scientific and practical conference for students and young scientists "Topical problems of modern medicine and pharmacy 2017", 30-31.03.2017 Charków, Białoruś

   

  Streszczenia zjazdowe krajowe:

  1. The effects of breastfeeding on body composition and parameters of metabolic syndrome in children. Eliza Jabłońska, 12th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 20-22.04.2017 Białystok

  2. "Stabbed" in the kidney - a rare cause of hematuria in 13-year-old boy” Alicja Liszewska, Joanna Bagińska, 12th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 20-22.04.2017 Białystok

  3. Two-center study of risk factors involved in renal deterioration in MMC children by evaluation of kidneys ultrasound, voiding cystourethrogram and urodynamics. Joanna Bagińska, Alicja Liszewska; 12th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists 20-22.04.2017 Białystok

  4. Markers of endothelial dysfunction and atherosclerosis in hypertensive pediatric patients. Natalia Wasilewska; 12th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists 20-22.04.2017 Białystok

  5. Micturition disorders as the first symptom of multiple pituitary hormone deficiency caused by craniopharyngioma - case report Klaudia Berk, Małgorzata Powirtowska; 3rd International Lublin Medical Congress 02-03.12.2016 Lublin

  6. "Stabbed" in the kidney - rare cause of hematuria in 13-year-old boy Alicja Liszewska; 13th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists 11-14.05.2017 Warszawa

  7. Can Aquaporin-2 be considered a marker of bladder function in children with neurogenic bladder? - a physiological rola and modifying factors Alicja Liszewska, Joanna Bagińska25th International Medical Students’ Conference Kraków, 27-29.04.2017

   

  Nagrody:

  1. I miejsce w Pediatric Case Report Session"Stabbed" in the kidney - rare cause of hematuria in 13-year-old boy, Alicja Liszewska, 13th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, 11-14.05.2017 Warszawa

  2. II miejsce Pediatrics Session-The effects of breastfeeding on body composition and parameters of metabolic syndrome in children, Eliza Jabłońska, 12th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 20-22.04.2017 Białystok

  3. II miejsce Case Reports II Session "Stabbed" in the kidney - a rare cause of hematuria in 13-year-old boy, Alicja Liszewska, Joanna Bagińska, 12th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 20-22.04.2017 Białystok

  4. II miejsce - Impact of early-life nutrition on body composition and parameters of metabolic syndrome in children up to 3 years old, Eliza Jabłońska LXXI International Scientific and practical conference for students and young scientists "Topical problems of modern medicine and pharmacy 2017", 30-31.03.2017 Charków, Białoruś

  5. I wyróżnienie w Pediatrics Session. - Markers of endothelial dysfunction and atherosclerosis in hypertensive pediatric patients, Natalia Wasilewska, 12th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 20-22.04.2017 Białystok

   

   

   

  Osiągnięcia w roku akademickim 2015/2016:

   

  Streszczenia zjazdowe zagraniczne:

  1. Antioxidant status in children with neurogenic bladder: Is antioxidant supplementation worth considering. Alicja Liszewska, Joanna Bagińska; 23rd International Student Congress of (bio)Medical Sciences ISCOMS 2016, 07-10.06.2016 Groningen, Holandia

  2. Pre-transplantation analysis of kidney-receiving pediatric population in north-eastern Poland Alicja Liszewska, Joanna Bagińska 11th YES Meeting - Young European Scientists Meeting, 16-18.09.2016 Porto, Portugalia

  3. The role of vitamin D replacement  therapy in serum FGF23 concentration in children with myelomeningocele in comparison to healthy children. Joanna Bagińska, Alicja Liszewska, 11th YES Meeting - Young European Scientists Meeting, 16-18.09.2016 Porto, Portugalia

  4. Influence of increased physical activity on BMI, blood pressure values and lipid profile in overweight and obese children and adolescents. Magdalena Dymińska, Natalia Wasilewska, Łukasz Szczerbiński, 27-th European Students’ Conference, 28.09-1.10.2016 Berlin, Germany

   

  Streszczenia zjazdowe krajowe:

  1. Antioxidant status in children with neurogenic bladder - is antioxidant supplementation worth considering? Alicja Liszewska, Joanna Bagińska54th Polish and 12th International Annual Training & Scientific Medical Congress of Students' Scientific Society and Junior Doctors Juvenes Pro Medicina 2016, 22-23.04.2016 Łódź

  2. Renal parameters and antioxidant status in children with neurogenic bladder - role of physical activity and lower urinary tract function. Alicja Liszewska, Joanna Bagińska 11th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists 05-07.05.2016 Białystok

  3. Vesicouretheral reflux treatment – retrospective analysis. Joanna Bagińska, Alicja Liszewska11th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists 05-07.05.2016 Białystok

  4. Urinary angiotensinogen and plasma active renin in obese pediatric patients. Natalia Wasilewska, Magdalena Dymińska; 11th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists 05-07.05.2016 Białystok

  5. Influence of increased physical activity on BMI, blood pressure values and lipid profile in overweight and obese children and adolescents. Magdalena Dymińska, Natalia Wasilewska, Łukasz Szczerbiński 11th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists 05-07.05.2016 Białystok

  6. Expectations and reality of prenatal in utero treatment of urethral atresia – case report. Eliza Jabłońska, Eliza Dąbrowska, Tomasz Bielonko, Anna Samluk, Aleksandra Sikorska, Karol Sawicki; 11th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists 05-07.05.2016 Białystok

  7. Prevalence of hypertension and impaired renal function in children with unilateral renal agenesis. Anna Samluk, Tomasz Bielonko, Aleksandra Sikorska, Eliza Jabłońska, Eliza Dąbrowska, Karol Sawicki; 11th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists 05-07.05.2016 Białystok

  8. Metabolic risk factors in children with nephrolithiasis. Małgorzata Kiluk, Barbara Orlińska, Agnieszka Kalinowska; 11th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists 05-07.05.2016 Białystok

  9. Is a child with increased blood pressure at physician’s office always hypertensive? Martyna Kowalik, Mateusz Żaboklicki, Martyna Kryza; 11th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists 05-07.05.2016 Białystok

  10. Does Vitamin D replacement therapy influence serum FGF 23 concentration in children with myelomeningocele? Joanna Bagińska, Alicja Liszewska International Medical Students’ Conference Kraków, 14 - 16.04.2016

   

  Nagrody:

  1. I miejsce w sesji Pediatrics-Alicja Liszewska, Joanna Bagińska: Antioxidant status in children with neurogenic bladder - is antioxidant supplementation worth considering? 22-23.04.2016 Łódź, 54th Polish and 12th International Annual Training & Scientific Medical Congress of Students' Scientific Society and Junior Doctors Juvenes Pro Medicina 2016

  2. II miejsce w sesji Case reports- Eliza Jabłońska, Eliza Dąbrowska, Tomasz Bielonko, Anna Samluk, Aleksandra Sikorska, Karol Sawicki, Expectations and reality of prenatal in utero treatment of urethral atresia – case report. 5-07.05.2016 Białystok, 11th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists

  3. I wyróżnienie w Pediatrics Session-Alicja Liszewska, Joanna Bagińska: Renal parameters and antioxidant status in children with neurogenic bladder - role of physical activity and lower urinary tract function, 5-07.05.2016 Białystok, 11th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists

  4. I wyróżnienie- Natalia Wasilewska, Magdalena Dymińska, Urinary angiotensinogen and plasma active renin in obese pediatric patients, 5-07.05.2016 Białystok, 11th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists

  5. III wyróżnienie - Joanna Bagińska, Alicja Liszewska: Does Vitamin D replacement therapy influence serum FGF 23 concentration in children with myelomeningocele? International Medical Students’ Conference, Kraków, April 14 - 16th 2016