Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka.
 • Ostatnia zmiana 25.04.2022 przez Klinika Pediatrii i Nefrologii

  Nauka


  Tematyka naukowo-badawcza:


  • Patogeneza i leczenie zespołu nerczycowego u dzieci
  • Diagnostyka metaboliczna kamicy nerkowej u dzieci 
  • Ocena mechanizmów biorących udział w zaburzeniach mikcji u dzieci 
  • Poszukiwanie nowych markerów uszkodzenia nerek u dzieci
  • Rola hiperurykemii w patogenezie nadciśnienia tętniczego

  Stosowane techniki badawcze:


  • Metody immunoenzymatyczne ELISA 
  • Metoda enzymatyczna oznaczania szczawianów w surowicy i moczu 
  • Ocena krystalizacji szczawianu wapnia za pomocą wskaźnika BRI 
  • Rejestracja całodobowego ciśnienia tętniczego krwi 
  • Badanie urodynamiczne (uroflowmetria i cystometria) 
  • Biopsja nerki