• 04.10.2017 Zakład Chemii Organicznej

    Kosmetologia II stopnia (rok II; semestr III) – Sensoryka i środki zapachowe