Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Harmonogram.
 • Ostatnia zmiana 23.11.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Harmonogram

  HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA W PROJEKCIE:

  Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu

  1. Studia podyplomowe ,,Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Harmonogram zjazdów:

  • 26-27.X.2019r.
  • 23-24.XI.2019r.
  • 07-08.XII.2019r.
  • 11-12.I. 2020r.
  • 01-02.II.2020r.
  • 29.II-01.III.2020r.
  • 14-15.III.2020r.
  • 04-05.IV.2020r.
  • VII i VIII zjazd stacjonarny został odwołany w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju spowodowaną SARS -COV-2
  • 16-17.V.2020r.
  • Zajęcia zostaną przeprowadzone ww. formie webinarium i będą dostępne wyłącznie dla Słuchaczy Studiów Podyplomowych INP PAN.
  • 30-31.V.2020r. - webinarium
  • 20-21.VI.2020r - webinarium
  • 27-28.VI.2020r. - webinarium - zajęcia zostały przełożone na inny termin z powodu wyborów prezydenckich w Polsce
  • 17-18.X.2020r. -webinarium

  Miejsce realizacji wsparcia: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), 00-330 Warszawa

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. ,,Administracja bazami danych PostgreSQL z elementami HA, optymalizacji i replikacji”

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 12-15.11.2019

  Miejsce realizacji wsparcia: JSystem Sp. z o.o., Ul. Grójecka 1/3, VI piętro, 02-019 Warszawa

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. ,,Warsztaty z komunikacji w interdyscyplinarnym zespole”

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, I edycja)

  Termin realizacji wsparcia: 13-14.12.2019 (grupa I) oraz 17-18.01.2020 ( grupa II)

  Miejsce realizacji wsparcia:

  • GRUPA I: sala wykładowa UMB nr 208 (101) – prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro
  • GRUPA II: Dom studenta nr 2, ul. Waszyngtona 23A, 15-304 Białystok

  Liczba uczestników/uczestniczek: 24

  1. „Warsztaty z kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnym grupach”

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, I edycja)

  Termin realizacji wsparcia: 21-22.02.2020 (grupa I) oraz 28-29.02.2020 (grupa II)

  Miejsce realizacji wsparcia: Sala wykładowa UMB nr 208 (101) – prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro

  Liczba uczestników/uczestniczek: 23

  1. ,,Praktyczne zajęcia w zespołach interdyscyplinarnych"

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, I edycja)

  Termin realizacji wsparcia: 06-07.03.2020 (grupa I), 24-25.04.2020 (grupa II), 08-09.05.2020 (grupa III)

  Miejsce realizacji wsparcia: Sale Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Mieszka I 4B, 15-054 Białystok

  Liczba uczestników/uczestniczek: 23

  1. ,,Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019r. Rachunek przepływów pieniężnych w Szkołach Wyższych”

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 03-05.02.2020

  Miejsce realizacji wsparcia: Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK, Ul. Siedmiogrodzka 3a, 01-204 Warszawa

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. Certyfikowane szkolenie: ,,Kurs ALS – kurs resuscytacyjny”

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, I edycja)

  Termin realizacji wsparcia: 24-25.02.2020

  Miejsce realizacji wsparcia: Centrum Symulacji Medycznej UMB, ul. Szpitalna 30, 15-295 Białystok

  Sale szkoleniowe:

  • Debriefing E- s. 0.35
  • Debriefing D- s. 0.34
  • Sala (WW) - s. 1.33
  • Sala ALS (NW) - s. 1.24
  • Sala Komputerowa - s.1.23

  Liczba uczestników/uczestniczek: 24

  1. ,,Faktura 2020 – prawa i obowiązki – JPK VAT/JPK_VDEK – nowe przepisy obowiązujące od 1.01.2020, 1.04.2020 oraz 1.07.2020"

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 09.03.2020

  Miejsce realizacji wsparcia: HOTEL 3TRIO, ul. Hurtowa 3, Białystok

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Wizyta studyjna krajowa

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, I edycja)

  Termin realizacji wsparcia: 10.03.2020 (grupa I), 11.03.2020 (grupa II), 22.04.2020 (grupa III – online)

  Wszyscy uczestnicy projektu w każdy czwartek maja 2020 (tj. 7, 14, 21 i 28.05) w godz. 09.00-10.00 mają możliwość konsultacji z opiekunami w formie telefonicznej, mailowej lub audiowizualnej. Konsultacje mogą dotyczyć wszelkich kwestii związanych z przedmiotem wizyt studyjnych w Podlaskim Centrum Psychogeriatrycznym

  Miejsce realizacji wsparcia: Podlaskie Centrum Psychogeriatrii, ul. Swobodna 36, Białystok

  Liczba uczestników/uczestniczek: 23

  1. Kurs języka angielskiego z elementami języka medycznego (zajęcia online)

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, I edycja)

  Termin realizacji wsparcia: 30 spotkań dla każdej grupy po 2 godziny lekcyjne:

  • Grupa 1, poziom B1 - 15:00-16.30
  • Grupa 2, poziom B2 - 17:00-18:30
  • Grupa 3, poziom C1 - 18:30-20:00

  Daty realizacji kursu dla wszystkich grup:

  • Marzec: 30, 31
  • Kwiecień: 01, 02, 06-09, 14-16,  20-23, 27-30
  • Maj: 04-07, 11-14, 18-20

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 27

  1. ,,Administracja bazami danych PostgreSQL z elementami HA, optymalizacji i replikacji”

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 08.05.2020

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. ,,Finanse publiczne w praktyce w 2020 roku. Zasady gospodarki finansowej – Dyscyplina Finansów Publicznych – Kontrola zarządcza – Budżet zadaniowy”

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 03-05.06.2020

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. Szkolenie z zakresu specjalistycznej pielęgnacji nóg z problemami

  (Zadanie 5 Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej)

  Termin realizacji wsparcia: 04-07.06.2020

  Miejsce realizacji wsparcia: UMB, Euroregionalne Centrum Farmacji, ul. Mickiewicza 2d, Białystok, s. 040

  Liczba uczestników/uczestniczek: 8

  1. „Walidacja metod analitycznych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym”

  (Zadanie 5 Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej)

  Termin realizacji wsparcia: 15-19.06.2020 

  Miejsce realizacji wsparcia: UMB, Euroregionalne Centrum Farmacji, ul. Mickiewicza 2d, Białystok

  Liczba uczestników/uczestniczek: 4

  1. „Akredytacja analitycznych laboratoriów badawczych na potrzeby przemysłu zgodnie z ISO/IEC 17025:2017”

  (Zadanie 5 Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej)

  Termin realizacji wsparcia: 29.06-03.07.2020

  Miejsce realizacji wsparcia: UMB, Euroregionalne Centrum Farmacji, ul. Mickiewicza 2d, Białystok

  Liczba uczestników/uczestniczek: 4

  1. Szkolenie z zakresu usuwania makijażu permanentnego i tatuażu

  (Zadanie 5 Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej)

  Termin realizacji wsparcia: 22-26.06.2020

  Miejsce realizacji wsparcia: Centrum Mikropigmentacji, ul. Przytulna 1, 05-509 Julianów

  Liczba uczestników/uczestniczek: 4

  1. Szkolenie z zakresu diagnostyki i przeciwdziałania problemom owłosionej skóry głowy

  (Zadanie 5 Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej)

  Termin realizacji wsparcia: 21-23.08.2020

  Miejsce realizacji wsparcia: Centrum Mikropigmentacji, ul. Przytulna 1, 05-509 Julianów

  Liczba uczestników/uczestniczek: 4

  1. Szkolenie z zakresu mikropigmentacji estetycznej jako podstawy kamuflażu niedoskonałości skóry cz. I

  (Zadanie 5 Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej)

  Termin realizacji wsparcia: 01-05.08.2020

  Miejsce realizacji wsparcia: Centrum Mikropigmentacji, ul. Przytulna 1, 05-509 Julianów

  Liczba uczestników/uczestniczek: 4

  1. ,,Nowy plik JPK VAT – istotna zmiana zasad raportowania VAT od 1 października 2020 roku”

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 30.06.2020

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. ,,AKADEMIA VAT”

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 23-24.06.2020 oraz 02-03.07.2020

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. ,,Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2020”

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 16.06.2020

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. ,,Polityka rachunkowości w Szkołach Wyższych”

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 13.07.2020

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. ,,Excel dla zaawansowanych ze wstępem do VBA”

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 16-18.07.2020

  Miejsce realizacji wsparcia: Białystok, ul. Abramowicza 1

  Liczba uczestników/uczestniczek: 4

  1. ,,Wielopłaszczyznowa diagnostyka jakości skóry"

  (Zadanie 5 Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej)

  Termin realizacji wsparcia: 07-10.09.2020

  Miejsce realizacji wsparcia: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  Liczba uczestników/uczestniczek: 8

  1. ,,Wykorzystanie systemu LCMS w diagnostyce medycznej"

  (Zadanie 5 Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej)

  Termin realizacji wsparcia: 14-18.09.2020

  Miejsce realizacji wsparcia: Bioanalytic, Maciej Stopa, Łódź, ul. Sokola 14

  Liczba uczestników/uczestniczek: 4

  1. ,,Podatek od towarów i usług VAT - kurs dla zaawansowanych"

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 14-15.09.2020 oraz 25.09.2020

  Miejsce realizacji wsparcia: sala szkoleniowa Oddziału Okręgowego SKwP w Białymstoku, ul. Warszawska 34, 15-077 Białystok

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. ,,Excel zaawansowany"

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 28-29.09.2020

  Miejsce realizacji wsparcia: Białystok, ul. Abramowicza 1

  Liczba uczestników/uczestniczek: 3

  1. ,,Subwencje i dotacje w księgach rachunkowych jednostek naukowych"

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 08-09.10.2020

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. "Realizacja i rozliczanie projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki”

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 13-14.10.2020

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 rok w szkołach wyższych"

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 18-20.11.2020

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. "Zarządzanie kosztami kształcenia w świetle Ustawy 2.0. Algorytm podziału dotacji w latach 2019-2024. Rentowność usług edukacyjnych"

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 24.11.2020

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. "Programowanie VBA"

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 25.11-02.12.2020

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. "SPUB zasady wykorzystania dotacji na utrzymanie aparatury naukowo-medycznej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej"

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 02.12.2020

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Kurs języka angielskiego z elementami języka medycznego

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, II edycja)

  Termin realizacji wsparcia:

  30 spotkań dla każdej grupy po 2 godziny lekcyjne:

  • Grupa 1, poziom B1 - poniedziałki - środy 16:30-18:00 w terminie od 21.12.2020 do 21.04.2021
  • Grupa 2, poziom B2 - poniedziałki-środy 18:00-19:30 w terminie od 21.12.2020 do 21.04.2021
  • Grupa 3, poziom C1 - wtorki-czwartki 18:00-19:30 w terminie od 22.12.2020 do 15.04.2021

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 30

  1. Podróże służbowe pracowników szkół wyższych oraz instytutów

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 26.01.2021

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. "Bilans 2020"

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 14-26.01.2021

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 3

  1. "Podróże służbowe pracowników szkół wyższych oraz instytutów naukowo-badawczych"

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 26.01.2021

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Agile PM Foundation

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 01-02.02.2021

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 4

  1. Przygotowanie formularzy sprawozdawczych s-10, s-11 i s-12

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 08.02.2021

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Zasady przygotowania sprawozdania o działalności B+R – PNT-01 przez jednostki naukowe

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 11-12.02.2021

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. ,,Kurs ALS – kurs resuscytacyjny”

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, II edycja)

  Termin realizacji wsparcia: 15-16.02.2021

  Miejsce realizacji wsparcia: Centrum Symulacji Medycznej UMB, ul. Szpitalna 30, 15-295 Białystok

  Sale szkoleniowe:

  • Debriefing E- s. 0.35
  • Debriefing D- s. 0.34
  • Sala (WW) - s. 1.33
  • Sala ALS (NW) - s. 1.24
  • Sala Komputerowa - s.1.23

  Liczba uczestników/uczestniczek: 24

  1. Podstawy zarządzania projektami – połączenie sprawdzonych technik i narzędzi

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 25-26.02.2021 oraz 15-16.03.2021

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. Realizacja i rozliczanie projektów finansowanych przez NCN

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 04-05.03.2021

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. Warsztaty z komunikacji w interdyscyplinarnym zespole

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, II edycja)

  Termin realizacji wsparcia: 05-06.03.2021 (grupa I) oraz 12-13.03.2021 (grupa II)

  Miejsce realizacji wsparcia: sala wykładowa UMB nr 208  – prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro

  Liczba uczestników/uczestniczek: 24

  1. Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 11-12.03.2021 oraz 25-26.03.2021

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 7

  1. Rozliczanie i raportowanie projektów finansowanych przez NCBiR

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 16-17.03.2021

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. Podróże służbowe 2021 w sektorze publicznym – praktyczne zasady i kompleksowa problematyka rozliczeń z pracownikami

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 19.03.2021

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Warsztaty z kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnych grupach

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, II edycja)

  Termin realizacji wsparcia: 19-20.03.2021 (grupa I) oraz 09-10.03.2021 (grupa II)

  Miejsce realizacji wsparcia: sala wykładowa UMB nr 208  – prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro

  Liczba uczestników/uczestniczek: 24

  1. Praktyczne zajęcia w zespołach interdyscyplinarnych z udziałem pacjenta symulowanego

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, II edycja)

  Termin realizacji wsparcia: 26-27.03.2021 (grupa I), 16-17.04.2021 (grupa II) oraz 23-24.04.2021 (grupa III)

  Miejsce realizacji wsparcia: sala wykładowa UMB nr 208  – prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro

  Liczba uczestników/uczestniczek: 24

  1. Rachunkowość prac badawczo-rozwojowych

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 15-16.04.2021

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Wizyta studyjna krajowa

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, II edycja)

  Termin realizacji wsparcia: 19.04.2021 (grupa I), 20.04.2021 (grupa II) oraz 21.04.2021 (grupa III)

  Miejsce realizacji wsparcia: Podlaskie Centrum Psychogeriatrii, ul. Swobodna 36, Białystok

  Liczba uczestników/uczestniczek: 24

  1. Sposoby wizualizacji zmian molekularnych w komórkach skóry pod wpływem czynników fizykochemicznych i biologicznych

  (Zadanie 5 Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej)

  Termin realizacji wsparcia: 28-30.04.2021

  Miejsce realizacji wsparcia: UMB, Euroregionalne Centrum Farmacji, ul. Mickiewicza 2d, Białystok

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. Zarządzanie ryzykiem

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 29-30.04.2021

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 7

  1. Bootcamp Business Intelligence

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 10-21.05.2021

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Wizyta studyjna krajowa

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, II edycja)

  Termin realizacji wsparcia: 19-21.05.2021 (grupa I) oraz 24-26.05.2021 (grupa II)

  Miejsce realizacji wsparcia: Sanatorium Augustów „PAŁAC NA WODZIE”, ul. Zarzecze 17B, 16-300 Augustów

  Liczba uczestników/uczestniczek: 24

  1. Szkolenie z zakresu mikropigmentacji estetycznej jako podstawy kamuflażu niedoskonałości skóry cz. II

  (Zadanie 5 Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej)

  Termin realizacji wsparcia: 13-16.05.2021

  Miejsce realizacji wsparcia: Centrum Mikropigmentacji, ul. Przytulna 1, 05-509 Julianów

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. Uczelnia w mediach społecznościowych

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 17-18.06.2021

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 8

  1. Podatek VAT 2021

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 08.07.2021

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Efektywne negocjacje i skuteczne budowanie relacji zawodowych

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 20-21.09.2021

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Konferencje naukowe w jednostkach naukowych – organizowanie i rozliczanie

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 23-24.09.2021

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Kurs języka angielskiego z elementami języka medycznego

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, III edycja)

  Termin realizacji wsparcia:

  30 spotkań dla każdej grupy po 2 godziny lekcyjne:

  • Grupa 1, poziom B1 - 16.30-18.00 (poniedziałek-środa) w terminie od 29.11.2021 do 11.04.2022
  • Grupa 2, poziom B2 - 18:00-19.30 (poniedziałek-środa) w terminie od 22.11.2021 do 04.04.2022
  • Grupa 3, poziom C1 - 16:30 - 18:00 (wtorek-czwartek) w terminie od 22.11.2021 do 05.04.2022

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 30

  1. Warsztaty z komunikacji w interdyscyplinarnym zespole

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, III edycja)

  Termin realizacji wsparcia: 10-11.12.2021 (grupa I) oraz 14-15.01.2022 (grupa II)

  Miejsce realizacji wsparcia: sala wykładowa UMB nr 208  – prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro

  Liczba uczestników/uczestniczek: 24

  1. SEO (pozycjonowanie)

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 13-14.01.2022

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 3

  1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2021r. Rachunek przepływów pieniężnych w szkołach wyższych

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 09-11.02.2022

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. Warsztaty z kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnych grupach

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, III edycja)

  Termin realizacji wsparcia: 11-12.02.2022 (grupa I) 25-26.02.2022 (grupa II)

  Miejsce realizacji wsparcia: sala wykładowa UMB nr 208  – prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro

  Liczba uczestników/uczestniczek: 24

  1. Podatek CIT dla szkół wyższych

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 19-21.02.2022

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. Praktyczne zajęcia w zespołach interdyscyplinarnych z udziałem pacjenta symulowanego

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, III edycja)

  Termin realizacji wsparcia: 11-12.03.2022 (grupa I), 18-19.03.2022 (grupa II) oraz 25-26.03.2022 (grupa III)

  Miejsce realizacji wsparcia: sala wykładowa UMB nr 208  – prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro

  Liczba uczestników/uczestniczek: 24

  1. Wizyta studyjna krajowa

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, III edycja)

  Termin realizacji wsparcia: 15.03.2022 (grupa I), 22.03.2022 (grupa II) oraz 29.03.2022 (grupa III)

  Miejsce realizacji wsparcia: Podlaskie Centrum Psychogeriatrii, ul. Swobodna 36, Białystok

  Liczba uczestników/uczestniczek: 24

  1. Staże krajowe oraz zagraniczne

  (Zadanie 3 i 4 Rozwój kompetencji studentów, IV edycja)

  Termin realizacji wsparcia: IV-IV. 2022 (szczegółowy termin realizacji staży w Biurze Projektu)

  1. Komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, asertywność, efektywność osobista

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 03.04.2022

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Echokardiografia przezklatkowa

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, II edycja)

  Termin realizacji wsparcia: 02-03.04.2022

  Miejsce realizacji wsparcia: WSFiZ Białystok, ul. Ciepła 40

  Liczba uczestników/uczestniczek: 30

  1. Akademia VAT

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 28.03-12.04.2022

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Prawo pracy w praktyce

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 12-13.05.2022

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. Prawo pracy dla menedżerów

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 16.05.2022

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Wizyta studyjna zagraniczna

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów)

  Termin realizacji wsparcia: 17-21.05.2022 (grupa I) oraz 22-26.05.2022 (grupa II)

  Miejsce realizacji wsparcia: Comlejo Hospitalario de Navarra, Pampeluna (Hiszpania)

  Liczba uczestników/uczestniczek: 24

  1. Dokumentacja pracownicza w świetle stanowiska Ministerstwa Pracy, PIP, UODO

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 20.05.2022

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Zatrudnianie i wynagradzanie w projektach

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 10.06.2022

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Zarządzanie wiedzą w organizacji

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 09-10.06.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 10.06.2022

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Analiza danych

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 07-23.06.2022

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. Excel dla zaawansowanych ze wstępem do makr

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 30.06-02.07.2022

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 8

  1. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w uczelniach i instytucjach

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 07-08.07.2022

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. VBA w Excel zaawansowany

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 07-09.07.2022

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 5

  1. Prawo pracy w praktyce. Najnowsze zmiany 2022-23 – Kompendium obowiązujących przepisów

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 11-12.08.2022

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 – Środki trwałe w praktyce jednostek sektora finansów publicznych

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 16.08.2022

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Kurs kierowników działów kadr i płac

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 01.10.2022-29.01.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 13-14.10.2022

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 6

  1. Szkolenie indywidualne z tworzenia grafiki i prezentacji

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 14-17.10.2022

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Konwersatorium z języka angielskiego z elementami języka specjalistycznego – zarządzanie projektami dla kadry administracyjnej UMB

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: listopad 2022 - czerwiec 2023

  Miejsce realizacji wsparcia: Szkoła Językowa ProfiLingua, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 15-432 Białystok

  Liczba uczestników/uczestniczek: 26

  1. Zmiany w PPK od lipca i listopada 2022

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 17.11.2022

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Kurs języka angielskiego z elementami języka medycznego

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, IV edycja)

  Termin realizacji wsparcia:

  30 spotkań dla każdej grupy po 2 godziny lekcyjne:

  • Grupa 1, poziom B2 - 16.30-18.00 (poniedziałek-środa) w terminie od 05.12.2022 do 29.03.2023
  • Grupa 2, poziom B2+ - 18:00-19.30 (poniedziałek-środa) w terminie od 05.12.2022 do 29.03.2023
  • Grupa 3, poziom C1 - 16:30 - 18:00 (czwartek-piątek) w terminie od 01.12.2022 do 31.03.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: (zajęcia online)

  Liczba uczestników/uczestniczek: 30

  1. Warsztaty z komunikacji w interdyscyplinarnym zespole

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, IV edycja)

  Termin realizacji wsparcia: 09-10.12.2022 (grupa I) oraz 13-14.01.2023 (grupa II)

  Miejsce realizacji wsparcia: sala wykładowa UMB nr 208  – prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro

  Liczba uczestników/uczestniczek: 24

  1. Rewolucyjne zmiany w prawie pracy 2022/2023 z uwzględnieniem nowelizacji z 01.12.2022

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 11.01.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Echokardiografia przezklatkowa

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, III edycja)

  Termin realizacji wsparcia: 21-22.01.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: WSFiZ Białystok, ul. Ciepła 40

  Liczba uczestników/uczestniczek: 30

  1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w 2022 w szkołach wyższych

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 08-10.02.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. Kurs kadry i płace – od podstaw do specjalisty

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 10.02-02.04.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Warsztaty z kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnych grupach

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, IV edycja)

  Termin realizacji wsparcia: 10-11.02.2023 (grupa I) oraz 24-25.02.2023 (grupa II)

  Miejsce realizacji wsparcia: sala wykładowa UMB nr 208  – prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro

  Liczba uczestników/uczestniczek: 24

  1. Dzień Ochrony Danych Osobowych

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 27.02.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. FERS EFS Plus dla uczelni wyższych – nowy okres programowania UE 2021-2027

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 27-28.02.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Projektowanie szkoleń e-learningowych w Articulate 360

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 01-02.03.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. Rachunkowość podatkowa – ujęcie praktyczne

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 09.03-09.05.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Praktyczne zajęcia w zespołach interdyscyplinarnych z udziałem pacjenta symulowanego

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, IV edycja)

  Termin realizacji wsparcia: 10-11.03.2023 (grupa I), 17-18.03.2023 (grupa II) oraz 24-25.03.2023 (grupa III)

  Miejsce realizacji wsparcia: sala wykładowa UMB nr 208  – prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro

  Liczba uczestników/uczestniczek: 24

  1. VAT w szkołach wyższych

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 16-17.03.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Zarządzanie czasem i efektywność osobista w pracy zawodowej

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 16-17.03.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. Nowa ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 20.03.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. Wizyta studyjna krajowa

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, IV edycja)

  Termin realizacji wsparcia: 21.03.2023 (grupa I), 30.03.2023 (grupa II) oraz 31.03.2023 (grupa III)

  Miejsce realizacji wsparcia: Podlaskie Centrum Psychogeriatrii, ul. Swobodna 36, Białystok

  Liczba uczestników/uczestniczek: 24

  1. Urlopy pracownicze i inne nieobecności w 2023r.

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 21.03.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Staże krajowe oraz zagraniczne

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, IV edycja)

  Termin realizacji wsparcia: IV-IV.2023 (szczegółowy termin realizacji staży w Biurze Projektu)

  1. Zarządzanie sobą w czasie

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 13-14.04.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. Wizyta studyjna zagraniczna

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, IV edycja)

  Termin realizacji wsparcia: 17-21.05.2023 (grupa I) oraz 24-28.04.2023 (grupa II)

  Miejsce realizacji wsparcia: Comlejo Hospitalario de Navarra, Pampeluna (Hiszpania)

  Liczba uczestników/uczestniczek: 24

  1. Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów)

  Termin realizacji wsparcia: 18-19.04.2023 (grupa I) oraz 09-10.05.2023 (grupa II)

  Miejsce realizacji wsparcia: sala Szkoleniowa w Medica Sp. z o.o 41-500 Chorzów, Ul. Ks. J. Gałeczki 54

  Liczba uczestników/uczestniczek: 24

  1. Dobra praktyka laboratoryjna w teorii i praktyce. Przygotowanie jednostki badawczej do wdrożenia i certyfikacji

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 24.04.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 15

  1. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2022/IQNet No MTS007

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 25-26.04.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. System zarządzanie jakością w laboratorium PN-EN ISO/IEC 17025:2018

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 17.05.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 16

  1. Echokardiografia przezklatkowa

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów, IV edycja)

  Termin realizacji wsparcia: 20-21.05.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: WSFiZ Białystok, ul. Ciepła 40

  Liczba uczestników/uczestniczek: 30

  1. Praca zespołowa oraz budowanie zespołu

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 26-27.05.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: sala szkoleniowa UMB

  Liczba uczestników/uczestniczek: 9

  1. Programowanie baz danych PostgreSQL w języku PL/pgSQL

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 05-07.06.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. Podróże służbowe krajowe – zagraniczne w uczelni i instytucjach

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 05-06.06.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Szkolenie IATA DGR dla nadawców materiałów niebezpiecznych

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 12-14.06.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 3

  1. X Polski Kongres Prawa Ochrony Danych Osobowych

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 14-16.06.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 15-16.06.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. Warsztaty zdalne z opracowania projektu FERS Plus i wypełnienia wniosku o dofinansowanie w SOWA 2021 dla uczelni

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 19-20.06.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Pełnomocnik systemu zarządzania jakością – warsztaty dla osób zaangażowanych w funkcjonowanie systemu zarządzania jakością

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 22-30.06.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Szkolenie z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 27.06.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: sala szkoleniowa UMB

  Liczba uczestników/uczestniczek: 10

  1. Dydaktyka w dobie zielonej transformacji

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 28.06.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 5

  1. Dostępność z zastosowaniem standardów WCAG 2.1

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 7-08.09.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: sala szkoleniowa nr 09 przy Dziale Zaopatrzenia UMB (Dom Studenta nr 1).

  1. Warsztaty z języka angielskiego – język biznesowo-zarządczy w praktyce dla pracowników administracyjnych UMB

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 09.10.2023-30.11.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok

  Liczba uczestników/uczestniczek: 15

  1. Canva + wykorzystanie grafiki w prezentacji PowerPoint

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: IX-X.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 5

  1. Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej

  (Zadanie 2 Rozwój kompetencji studentów)

  Termin realizacji wsparcia: X-XI.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: sala szkoleniowa zapewniona przez Wykonawcę

  Liczba uczestników/uczestniczek: 48

  1. Qualification in Biorepository Science

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 28.07.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Auditor wiodący systemu zarządzania jakością / IQNet No MTS002

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: VIII-IX.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. Wideoszkolenie: e-doręczenia i ePUAP w urzędzie

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 11.08.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 28-29.09.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Zarządzanie sobą w czasie

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 03-04.10.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57, 03-301 Warszawa

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Budowanie i zarządzanie zespołem

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 12-13.10.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57, 03-301 Warszawa

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Praca z Articulate 360 – Poziom Zaawansowany

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 19-20.10.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: ul. Rónoległa 4a, 02-235 Warszawa

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. Sztuczna inteligencja w tworzeniu skutecznych szkoleń e-learningowych

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 26-27.10.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: ul. Rónoległa 4a, 02-235 Warszawa

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. FERS EFS Plus dla uczelni wyższych. Nowy okres programowania UE na l. 2021-2027 - szanse i wyzwania

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 04-05.10.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Koordynator ds. dostępności - poziom zaawansowany

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 24.10.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Negocjacje – przygotowanie, argumentowanie, przekonywanie

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 19-20.10.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57, 03-301 Warszawa

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Podatek VAT 2023/2024 z uwzględnieniem zmian wynikających z pakietów KSeF, SLIM-VAT-3, SLIM-VAT-2

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 23.10.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. S4D430 – Building Views in ABAP

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 15-17.11.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: SAP Polska sp. z o.o., ul Chmielna 69, 00-801 Warszawa

  Liczba uczestników/uczestniczek: 3

  1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) – fakturowanie przed i po 1 lipca 2024 r.

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 09.11.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. CCNA (Cisco Cetrified Network Associate)

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 22.10.2023 do 10.12.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: Szkolenie stacjonarne - Białystok

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. CCNP Encor

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 15.10.2023 do 10.12.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: Szkolenie stacjonarne - Białystok

  Liczba uczestników/uczestniczek: 3

  1. Akademia legislacji: zasady tworzenia aktów wewnętrznych – jak redagować projekty zarządzeń, regulaminów, statutów, jak przygotować ich zmiany – warsztaty praktyczne

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 16-17.11.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w instytucji publicznej – aspekty praktyczne

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 04-05.12.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych – instytucje/urzędy

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 13.11.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. Delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności w instytucjach szkolnictwa wyższego

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 30.11.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 2

  1. Szkolenie z obsługi procesów zarządczych w ramach obszarów modułowych systemu SAP

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 21.11.2023 do 24.11.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: SAP Polska sp. z o.o., ul Chmielna 69, 00-801 Warszawa

  Liczba uczestników/uczestniczek: 6

  1. Kontrola zarządcza i Zarządzanie ryzykiem w UMB

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 20-23.11.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: Szkolenie stacjonarne - UMB

  Liczba uczestników/uczestniczek: 58

  1. Badania kliniczne i organizacja Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 21-22.11.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: Szkolenie stacjonarne - Białystok

  Liczba uczestników/uczestniczek: 15

  1. Komunikacja interpersonalna

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 15-16.11.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57, 03-301 Warszawa

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Szkolenie z zaawansowanej obsługi aplikacji MS Excel dla kadry administracyjnej UMB

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 06-30.11.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok

  Liczba uczestników/uczestniczek: 48

  1. Warsztaty zdalne z opracowania projektu FERS EFS Plus i wypełniania wniosku o dofinasowanie w SOWA 2020-2021 dla uczelni i jednostek naukowych

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 13-14.12.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. System zarządzania w laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – zadania kierownictwa laboratorium w drodze do akredytacji

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 29-30.11.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Facilitation Foundation

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 22-24.11.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Agile Change Agent

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 30.11.2023-01.12.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 1

  1. Dyscyplina finansów publicznych w uczelniach i instytucjach

  (Zadanie 6 Rozwój kadry administracyjnej)

  Termin realizacji wsparcia: 28.11.2023

  Miejsce realizacji wsparcia: szkolenie online

  Liczba uczestników/uczestniczek: 3

   

  Planowane wsparcie dla studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  SZKOLENIA WL

  STAŻE WL


  Planowane wsparcie  dla studentów Wydziału Farmaceutycznego z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej

  DOSTOSOWANIE PRORAMÓW STUDIÓW WF

  STAŻE WF


  Planowane wsparcie dla studentów w ramach Zespołu Międzywydziałowego (WL, WF, WNoZ)


  Planowane wsparcie dla Kadry Dydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej  UMB


  Planowane wsparcie dla Kadry Administracyjnej UMB

   

  POWRÓT