• Ostatnia zmiana 04.06.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  Staże

  Od 27 lutego do 13 marca 2020 r. trwa rekrutacja uzupełniająca na I edycję staży.

   

  W ramach zadania 5 „Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów" zostanie zorganizowanych łącznie 117 (podczas I i II edycji) miejsc stażowych w kraju i zagranicą dla studentów V roku kierunku lekarskiego.

  Szczegóły i zasady naboru poniżej.

   

  Adresaci projektu: studenci piątego roku kierunku lekarskiego.

   

  Cel projektu: zwiększenie szans studentów kierunku lekarskiego na krajowym i międzynarodowym rynku pracy poprzez wdrożenie wysokiej jakości programów stażowych podnoszących kompetencje w zakresie praktycznych elementów kształcenia.

   

  Sposób realizacji: W ramach I edycji projektu będzie możliwość odbycia indywidualnych miesięcznych staży w roku akademickim 2019/2020. Staże kierowane są dla przyszłych lekarzy, dla których możliwość nabycia doświadczenia w zakresie pracy w polskim i międzynarodowym środowisku jest niezwykle istotna. Realizacja staży zagranicznych pozwoli na zapoznanie studentów z systemem organizacji obowiązującym w krajach UE oraz zdobycie doświadczenia we współpracy z międzynarodowymi zespołami badawczymi.

   

  Miejsce stażu: Miejsce odbywania stażu może być wybrane przez studenta – w dowolnym mieście w Polsce lub w kraju europejskim (tylko UE/EOG).

   

  Finansowanie: dojazd, stypendium, koszty zakwaterowania, koszty biletów komunikacji miejscowej

   

  UWAGA: Student samodzielnie znajduje instytucję, w której chciałby odbyć staż zarówno w Polsce jak i w Europie.

  Dlatego jeżeli jesteś zainteresowany, już czas zacząć poszukiwać miejsca odbywania stażu.

   

  Projekt jest współfinansowany w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   

  Każdy student będzie musiał potwierdzić swoją znajomość jęz. angielskiego na poziomie min. B2 certyfikatem lub przystąpić do egzaminu wewnętrznego.

   

   

  Prosimy dokładnie zapoznać się z regulaminem projektu oraz instrukcją „krok po kroku”

  Lista instytucji zagranicznych, które gościły studentów w poprzednich latach dostępna jest u starosty roku.

   

   

   

   

   

   

  POWRÓT

  POWROT DO STRONY GŁÓWNEJ