Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Staże WL.
 • Ostatnia zmiana 20.03.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Staże WL

  Rekrutacja na staże zagraniczne i krajowe w roku akademickim 2022/23

  dla studentów Wydziału Lekarskiego

   

   

  Jaki jest termin rekrutacji?

  Rekrutacja trwa od 22.03.2023 do 05.04.2023

   

  Kto może aplikować?

  Studenci piątego roku kierunku lekarskiego WL UMB.

   

  Dlaczego warto?

  Staże skierowane są do przyszłych lekarzy, dla których możliwość nabycia doświadczenia, zwłaszcza klinicznego, w zakresie pracy w polskim i międzynarodowym środowisku jest niezwykle istotna. Realizacja staży zagranicznych pozwoli na zapoznanie studentów z systemem organizacji obowiązującym w krajach UE/EOG oraz zdobycie doświadczenia we współpracy z międzynarodowymi zespołami badawczymi.

   

  Ile jest dostępnych miejsc?

  W bieżącym roku akademickim 2022/2023 będzie możliwość realizacji indywidualnych miesięcznych staży:

  • Staże krajowe: 14 miejsc
  • Staże zagraniczne: 39 miejsc

   

  Gdzie mogę odbyć staż?

  Miejsce odbywania stażu może być wybrane przez studenta w dowolnej instytucji w Polsce lub w kraju europejskim (tylko UE/EOG).

  PAMIĘTAJ! Dział Projektów Pomocowych nie pośredniczy w wyszukiwaniu i negocjacjach studenta z instytucją przyjmującą na staż. Student samodzielnie znajduje instytucję, w której chciałby odbyć staż zarówno w Polsce jak i w Europie. Dlatego jeżeli jesteś zainteresowany, już czas zacząć poszukiwać miejsca odbywania stażu.

   

  Co zostanie mi sfinansowane?

  W ramach projektu stażysta otrzyma dofinansowanie na:

  • dojazd, wynagrodzenie stażysty, koszty zakwaterowania, koszty utrzymania, koszty biletów komunikacji miejscowej (staże krajowe)
  • stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania, bilet lotniczy w obie strony (staże zagraniczne)

   

  Co powinienem przeczytać zanim wypełnię formularz?

  Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie oraz dokumentami „Krok po kroku” oraz „System punktowy” dostępnymi w linkach poniżej, w których dostępne są wszystkie szczegółowe informacje nt. kryteriów oceny, procesu rekrutacji, spraw organizacyjnych niezbędnych do wykonania w celu realizacji staży, a także zasad ich finansowania i rozliczania.

   

  Gdzie znajdę formularz rekrutacyjny?

  Formularz rekrutacyjny jest dostępny poniżej pod linkiem „Dokumenty do pobrania”.

   

  Gdzie mogę złożyć formularz rekrutacyjny?

  Formularz rekrutacyjny wraz z wszystkimi załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UMB (na półce Działu Projektów Pomocowych), ul. Kilińskiego 1, lewe skrzydło Pałacu Branickich, lub w Dziale Projektów Pomocowych (I piętro), ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich w godzinach 7:30-15:30.

   

  PAMIĘTAJ! Przyjmowane będą wyłącznie w pełni wypełnione, podpisane i kompletne dokumenty (z wszystkimi załącznikami). Nie ma możliwości wypełniania formularzy na miejscu i donoszenia załączników w późniejszym terminie. W przypadku pytań lub wątpliwości co do dokumentacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Działem Projektów Pomocowych.

   

  Z kim mogę się skontaktować w sprawie staży?

  W sprawach organizacyjnych oraz w sprawach rekrutacji i dokumentów projektowych (dane i oświadczenie uczestnika) z Działem Projektów Pomocowych: Jacek Bezubik, tel. 85 686 51 40; staze@umb.edu.pl

   

   


  ROK 2022:

  WYNIKI REKRUTACJI PODSTAWOWEJ

  WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

  WYNIKI DRUGIEJ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ


  POWRÓT

  POWRÓT DO STRONY PROJEKTU