Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kontakt.
 • Ostatnia zmiana 20.01.2022 przez Dział Projektów Pomocowych

  Kontakt

   

  • Kierownik projektu - prof. dr hab. Adrian Chabowski

   

  Dział Projektów Pomocowych

  ul. Jana Kilińskiego 1 (prawe skrzydło Pałacu Branickich)
  e-mail: zpu3@umb.edu.pl

   

  • Kierownik administracyjny projektu - mgr Michał Pawłowski

  tel. 85 686 51 40

  mail: michal.pawlowski@umb.edu.pl

   

  • Specjalista ds. rekrutacji - mgr Jacek Bezubik

  tel. 85 686-51-40

  mail: jacek.bezubik@umb.edu.pl

   

  • Specjalista ds. organizacyjnych – mgr inż. Agnieszka Borawska

  tel. 85 748-56-50

  mail: agnieszka.borawska@umb.edu.pl

   

  • Specjalista ds. obsługi szkoleń kadry administracyjnej

  • Specjalista ds. administracyjnych WL – mgr inż. Agnieszka Borawska

  tel. 85 748-56-50

  mail: agnieszka.borawska@umb.edu.pl

   

  • Specjalista ds. działań w zespołach interdyscyplinarnych

  • Specjalista ds. administracyjnych WL w zakresie kursu języka angielskiego

   mgr Anna Piłaszewicz

   tel. 85 748 56 50

   mail: anna.pilaszewicz@umb.edu.pl

   

  • Specjalista administracyjny ds. rozwoju kompetencji kadry - mgr Agata Kuryga

   tel. 85 748 51 40

  mail: agata.kuryga@umb.edu.pl

   

  Sekcja Kosztów i Analiz (KWESTURA)

  ul. Jana Kilińskiego 1 (lewe skrzydło Pałacu Branickich)

   

  • Specjalista ds. rozliczeń – mgr Justyna Mickiewicz

  tel. 85 748 54 24

  mail: justyna.mickiewicz@umb.edu.pl

   

  POWRÓT