Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zajęcia.
 • Nowy projekt UMB

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami edukacyjnymi przygotowanymi przez naukowców Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku!

  Pierwszy film już wkrótce.

  Dowiedź się więcej
 • Ostatnia zmiana 19.11.2022 przez Administrator UMB

  Zajęcia

  Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół średnich do udziału w bezpłatnych zajęciach praktycznych z wykorzystaniem wiedzy z biologii i chemii.

  Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży z klas o profilach ścisłych (biologiczno-chemicznych, medycznych, matematyczno-fizycznych itp.).

  W ramach projektu przygotowaliśmy serię zajęć praktycznych w zakładach, klinikach, laboratoriach i centrach naukowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku poprowadzone przez kadrę akademicką naszej Uczelni.

  Zajęcia są bezpłatne. Odbywają się stacjonarnie w grupach do 14 osób i trwają 90 minut.

  Na każde zajęcia obowiązuje indywidualna rejestracja i decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają osoby, które biorą udział pierwszy raz w Projekcie.

  Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem zajęć praktycznych w ramach projektu "Biologia i Chemia po akademicku".

  Harmonogram zajęć:

  Aktualne zapisy na zajęcia

  • Ćwiczenia prawidłowej emisji głosu i badanie narządu słuchu w dniu 7 listopada 2022 została zakończona
  • Ćwiczenia prawidłowej emisji głosu i badanie narządu słuchu w dniu 22 listopada 2022 została zakończona
   
  Głos to podstawowe narzędzie porozumiewania się. Uczestnik zajęć zapozna się z technikami umożliwiającymi prawidłową emisję głosu – ćwiczeniami relaksacyjnymi, ćwiczeniami oddechowymi, ćwiczeniami fonacyjnymi oraz dykcyjnymi.
  Prawidłowy słuch warunkuje adekwatny rozwój mowy. Uczestnik zajęć zaznajomi się z podstawowymi metodami badania narządu słuchu – badaniami stroikowymi, audiometrią tonalną oraz otoemisją akustyczną.
  Zajęcia poprowadzą mgr Anna Kraszewska i mgr inż. Maciej Zdrojkowski
  Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii

   

  Warsztaty położnicze - trakt porodowy/sala ginekologiczna/sala noworodkowa

  27 października godz. 15:00-16:30

  3 listopada godz. 15:00-16:30

  Rejestracja na warsztaty położnicze w dniu 3 listopada 2022 godz. 15:00 została zakończona

  Rejestracja na warsztaty położnicze w dniu 27 października 2022 godz. 15:00 została zakończona


  Zajęcia, które się odbyły:

  19 września 2022 - Symulacja pracy lekarza z wykorzystaniem symulatora wysokiej wierności (fantomów)

  Rejestracja na zajęcia Symulacja pracy lekarza z z wykorzystaniem symulatora wysokiej wierności (fantomów) - godz. 14:30 została zakończona

  Rejestracja na zajęcia Symulacja pracy lekarza z z wykorzystaniem symulatora wysokiej wierności (fantomów) - godz. 16:30 została zakończona. Wysłaliśmy informację o zakwalifikowaniu.

  Warsztaty poprowadzą: prof. dr hab. Włodzimierz Łuczyński, mgr Agnieszka Ukalska, mgr Hanna Kurza, mgr inż. Piotr Chodorowski, mgr inż. Maciej Paszkowski i Krzysztof Bekisz

   

  20 i 22 września 2022 - Warsztaty Zapłodnienie i wczesne etapy rozwoju człowieka

  Rejestracja na warsztaty Zapłodnienie i wczesne etapy rozwoju człowieka w dniu 22 września 202została zakończona

  Rejestracja na warsztaty Zapłodnienie i wczesne etapy rozwoju człowieka w dniu 20 września 2022 została zakończona

  Zakład Histologii i Embriologii, Collegium Pathologicum, ul. Waszyngtona 13

  Warsztaty poprowadzą prof. dr hab. Wiesława Niklińska. dr hab. Joanna Pancewicz i dr Agnieszka Miąsko-Kłubowicz

   

  28 września 2022 - Zajęcia Superfoods w teorii i praktyce

  Rejestracja na zajęcia Superfoods w teorii i praktyce o godz. 15:00 została zakończona

  Rejestracja na zajęcia Superfoods w teorii i praktyce o godz. 17:00 została zakończona

  Warsztaty skierowane do licealistów odbędą się w Zakładzie Biotechnologii Żywności przy ul. Szpitalnej 37 (Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu).

  Zajęcia zostaną poprowadzone przez mgr dietetyki Karolinę Kujawowicz, mgr dietetyki Ewę Olechno oraz dr n. o zdr. Iwonę Mirończuk-Chodakowską.

  Podczas warsztatów uczniowie dowiedzą się:

  - czym są produkty zwane „superfoods”,

  - jak ich konsumpcja wpływa na zdrowie, w tym na procesy zapamiętywania i uczenia się,

  - jak można praktycznie wykorzystać je w codziennej diecie,

  - a także sami przygotują przekąski z ich wykorzystaniem.

  • 20 czerwca 2022 -  Zajęcia Zostań Chirurgiem - warsztaty szycia chirurgicznego

  Warsztaty poprowadziły Anna Francuziak i Julia Grymuza

   

  • 7 i 12 kwietnia 2022 - Warsztaty monitorowania pacjentów

  Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się między innymi, jak wygląda praktyczne monitorowanie parametrów takich jak EKG, saturacja krwi, ciśnienie tętnicze, a także jakie wyzwania stoją przed nowoczesną anestezjologią.

  Zajęcia poprowadziły dr Iwona Jarocka i mgr Agata Kulikowska

   

  • 31 marca i 1 kwietnia 2022 - Nauczanie praktycznych umiejętności stomatologicznych z wykorzystaniem symulatorów fantomowych, w tym symulatora wirtualnej rzeczywistorści

  W Zakładzie Propedeutyki Stomatologii zaproponowaliśmy poznanie podstawowych umiejętności potrzebnych w praktyce lekarza dentysty. Praca z odwróconym obrazem (jak w lusterku stomatologicznym) oraz procedury wypełniania ubytku próchnicowego i obiektywna ocena wykonanej pracy z użyciem skanera wewnątrzustnego, a także ćwiczenie na haptycznym symulatorze VR Simodont.

  Zajęcia poprowadzali: dr hab. Joanna Bagińska, dr Agnieszka Kobus, dr Małgorzata Jaworska i dr Radosław Łojko.

   

  • 14 i 18 marca 2022 - Warsztaty ratowania życia z użyciem symulatora karetki i fantomów niskiej wierności

  Zajęcia w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznych poprowadzili Klaudia Bielska i Dawid Paniak

   

  • 16 i 17 marca 2022, Bezpieczeństwo stosowania powszechnych leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych
  W Zakładzie Toksykologii UMB, uczestnicy Projektu zostali zapoznani z bezpieczeństwem leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych dostępnych bez recepty oraz mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia badań wykonywanych do celu diagnostyki zatruć wybranymi lekami z tej grupy. Zajęcia laboratoryjne obejmowały identyfikację kwasu acetylosalicylowego i paracetamolu w moczu oraz oznaczanie ilościowe kwasu salicylowego w surowicy.
  Prowadzące zajęcia: prof. dr hab. Małgorzata Brzóska, dr Małgorzata Gałażyn-Sidorczuk, dr Joanna Rogalska
   
  • 12 lutego 2022, godz. 12:00-13:30 - Wydolność fizyczna organizmu a funkcjonowanie układu krążenia i układu oddechowego
  • 12 lutego 2022, godz. 10:00-11:30 - Wydolność fizyczna organizmu a funkcjonowanie układu krążenia i układu oddechowego

  Uczestnicy warsztatów w Zakładzie Fizjologii UMB zbadali swoją wydolność fizyczną oraz ocenią wpływ wysiłku fizycznego na funkcjonowanie układu oddechowego (badanie spirometryczne) oraz układu krążenia (pomiar ciśnienia tętniczego i EKG).

  Prowadzące zajęcia: dr Ewa Żebrowska i dr Elżbieta Suprunik
   
  • 17 stycznia i 24 stycznia 2022 Badanie jakości żywności w warunkach laboratoryjnych

  W laboratorium Zakładu Bromatologii uczestnicy zajęć zapoznali się z metodami oceny jakości tłuszczów jadalnych oraz naturalnych miodów pszczelich.

  Prowadzące warsztaty w Zakładzie Bromatologii: dr hab. Sylwia Naliwajko, dr Anna Puścion-Jakubik