Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Farmakogenomika.
 •  

   

   

  Szanowni Państwo,
   

  W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w Zakładzie Analizy i Bioanalizy Leków oraz w Centrum Badań Klinicznych prowadzone są jedne z najbardziej wszechstronnych badań farmakogenomicznych w Polsce. Ich głównym kierunkiem jest pełne profilowanie farmakogenomiczne pacjentów przy użyciu metod sekwencjonowania o wysokiej przepustowości (sekwencjonowanie następnej generacji) w celu identyfikacji specyficznych, funkcjonalnych wariantów genetycznych odpowiedzialnych za zróżnicowany metabolizm leków u pacjentów i osób zdrowych.

  Wyniki niniejszej ankiety, wraz z wynikami uzyskanymi w trakcie realizacji projektu, pomogą decydentom oraz podmiotom rządowym i prywatnym we wdrażaniu testów farmakogenomicznych w celu rozwoju medycyny spersonalizowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

  Dziękujemy za Państwa cenny czas i wysiłek związany z wypełnieniem tej ankiety.

   

  Z poważaniem,
   

  prof. dr hab. Wojciech Miltyk
  Kierownik Zakładu Analizy i Bioanalizy Leków
   

  prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski
  Kierownik Centrum Badań Klinicznych


   

  Ankieta

  (odpowiedzi na pytania zajmą co najwyżej 2 minuty)

   

  Wprowadzenie

  Zastosowanie

  Informacja dla lekarzy – fakty dotyczące farmakogenomiki (PGx)