Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) – szkolenie dla pracowników Kadry Administracyjnej UMB.
 • Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) – szkolenie dla pracowników Kadry Administracyjnej UMB.
 • Ostatnia zmiana 04.01.2022 przez Dział Projektów Pomocowych

  Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) – szkolenie dla pracowników Kadry Administracyjnej UMB

   

   

  ZAPROSZENIE

   

  do udziału w szkoleniu

   

  Kodeks postępowania administracyjnego (KPA)

   

   

  Serdecznie zapraszamy pracowników Kadry Administracyjnej UMB do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu "Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   

  Uczestnicy szkolenia uzyskają kompendium niezbędnej wiedzy i jednocześnie praktyczne przygotowanie do prowadzenia postępowań administracyjnych, zgodnie z przepisami k.p.a.

   

  Termin: Szkolenie w wymiarze 9 godzin edukacyjnych realizowane będzie w 3 grupach szkoleniowych (do wyboru):

   

  1. 7.02.2022 r., godz. 8.00 – 15.30.
  2. 8.02.2022 r., godz. 8.00 – 15.30.
  3. 9.02.2022 r., godz. 8.00 – 15.30.

   

  Miejsce realizacji zajęć: Sale UMB (dokładne miejsce zostanie wskazane uczestnikom szkolenia w terminie późniejszym).

   

  Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia: Marek Sokołowski (tel.: 85 748 56 50)

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 10.01.2021 r.

   

  Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Karolina Cylwik (tel.: 85 686 51 77)

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz zgłoszeniowy

   

  Dokumenty projektowe (do zapoznania się):

  Regulamin projektu

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu