Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Ostatnia zmiana 28.09.2023 przez Klinika Pediatrii i Nefrologii

  Aktualności

   

  W razie wszelkich pytań prosimy starostę roku w imieniu studentów o kontakt z koordynatorem zajęć: dr n. med. Piotr T. Protas.

  e-mail: piotr.protas@umb.edu.pl 

   

   

  • Na platformie blackboard udostępniono wykłady z 4 roku celem powtórzenia treści przed egzaminem.
  • Harmonogram zajęć na rok akademicki 2023/2024

   

   

  • DZIENNIK PRKATYK; Wykaz umiejętności nabywanych przez studentów w trakcie zajęć w Klinice Pediatrii i Nefrologii:

  - posługiwanie się pulsoksymetrią

  - cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn

  - przeprowadzenie diagnostyki różnicowej najczęstszych chorób pacjentów do ukończenia 18. roku życia

  - planowanie postępowania diagnostycznego, terapeutycznego i profilaktycznego w najczęstszych chorobach pacjentów do ukończenia 18. roku życia

  - planowanie programu rehabilitacji w najczęstszych chorobach pacjentów do ukończenia 18. roku życia

  - ocena wskazań do wykonania punkcji nadłonowej i uczestnictwo w jej wykonaniu

  - umiejętność wypisywania recept na leki gotowe, recepturowe (w tym środki odurzające lub substancje psychotropowe) ze zróżnicowaniem stosowania do przysługujących pacjentom

  - umiejętność wypisywania skierowań na badania dodatkowe, transport sanitarny, zwolnień od pracy

  - prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta

   

   

  Osobą odpowiedzialną za dydaktykę z przedmiotu pediatria dla VI roku kierunku lekarskiego jest - dr n. med. E. Kuroczycka-Saniutycz - tel. 85 74-50-790; e- mail: e.kuroczycka@wp.pl