Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Negocjacje i techniki negocjacyjne - szkolenie dla Pracowników Administracyjnych UMB.
 • Negocjacje i techniki negocjacyjne - szkolenie dla Pracowników Administracyjnych UMB.
 • Ostatnia zmiana 07.09.2022 przez Dział Projektów Pomocowych

  Negocjacje i techniki negocjacyjne - szkolenie dla Pracowników Administracyjnych UMB

   

   

  ZAPROSZENIE

   

  do udziału w szkoleniu

   

   

  Negocjacje i techniki negocjacyjne

   

   

  Zapraszamy pracowników Kadry Administracyjnej UMB do udziału w szkoleniu, realizowanym w ramach projektu "Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   

  Uczestnikami szkolenia będą pracownicy administracyjni Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odpowiedzialni za prowadzenie negocjacji, w tym rozmów handlowych.

   

  Celem szkolenia jest poznanie i przećwiczenie m. in. umiejętności:

  • różnych modeli prowadzenia negocjacji
  • technik i strategii negocjacyjnych
  • umiejętności komunikacyjnych, w tym komunikacji pozawerbalnej.

   

  Szkolenie ma charakter praktyczny, zajęcia realizowane będą w formie 2-dniowych warsztatów, na których oprócz zagadnień teoretycznych rozwiązywane będą rzeczywiste wyzwania (studia przypadku).

   

  Godziny zajęć:

  Piątek 8.15 – 15.30

  Sobota 8.15 – 14.00

   

  Planowany termin szkolenia: 16-17 września 2022 roku

   

  Miejsce realizacji zajęć: Sale szkoleniowe ul. Malmeda 1, Białystok

   

  Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia: Marek Sokołowski (tel: 85 748 56 50)

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 12.09.2022 r.

   

  Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Karolina Cylwik (tel: 85 686 51 77)

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz zgłoszeniowy

   

  Dokumenty projektowe (do zapoznania się):

  Regulam in projektu

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu