Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Office 365 - szkolenie dla Kadry Administracyjnej UMB.
 • Office 365 - szkolenie dla Kadry Administracyjnej UMB.
 • Ostatnia zmiana 03.11.2022 przez Dział Projektów Pomocowych

  Office 365 - szkolenie dla Kadry Administracyjnej UMB

   

  ZAPROSZENIE

  do udziału w szkoleniu dla kadry administracyjnej UMB

  Office 365 - praca w zespole

   

  Zapraszamy pracowników Kadry Administracyjnej UMB do udziału w szkoleniu, realizowanym w ramach projektu "Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   

  Cel szkolenia

  Opanowanie wiedzy pozwalającej na wykorzystanie narzędzi platformy Microsoft Office 365 do współpracy w trybie pracy stacjonarnej jak i zdalnej. Uczestnicy zostaną przygotowani do implementacji nowych rozwiązań informatycznych na stanowisku pracy.

   

  Aplikacja objęte zakresem szkolenia:

  • MS Teams – chat, zespoły, telekonferencje, kalendarz;
  • SharePoint – tworzenie i praca z dokumentami, współpraca z plikami w czasie rzeczywistym, wersjonowanie, eksport danych;
  • OneDrive – przekazywanie plików, synchronizowanie danych, współdzielenie przestrzeni dyskowej;
  • OneNote – tworzenie notatek, współpraca, udostępnianie i eksportowanie informacji;
  • Planner - tworzenie i raportowanie zadań;
  • Outlook – grupy, łączenie grup z Teams, SharePoint.

   

  Zagadnienia objęte zakresem szkolenia:

  • komunikacja w zespole i poza zespołem;
  • grupy MS Office, tworzenie wykorzystanie;
  • pliki: dostęp, przekazywanie, współdzielenie;
  • praktyczne różnice pomiędzy OneDrivie a SharePoint.

   

  Terminy:

  Szkolenie w wymiarze 16 godzin edukacyjnych realizowane będzie w 5 grupach szkoleniowych (do wyboru):

  1. 08-09.11.2022 r.
  2. 14-15.11.2022 r.
  3. 16-17.11.2022 r.
  4. 24-25.11.2022 r.
  5. 29-30.11.2022 r.

   

  Godziny zajęć:  10.00 – 16.30

   

  Miejsce realizacji zajęć: Sale szkoleniowe ul. Malmeda 1, Białystok

   

  Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia: Marek Sokołowski (tel: 85 748 56 50)

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 04.11.2022 r. (do godz. 12.00).

   

  Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Karolina Cylwik (tel: 85 686 51 77)

   

  Dokumenty do pobrania:

   

  Dokumenty do wglądu: