Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zespół Lekarski.
 • Ostatnia zmiana 04.03.2024 przez I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

  Zespół Lekarski

  Prof. dr hab. med. Dadan Jacek
  Kierownik Kliniki
  Prof. dr hab. Ładny Jerzy Robert
  z-ca Kierownika Kliniki

   

  • prof. dr hab. Hady Razak Hady

  • prof. dr hab. Piotr Myśliwiec

  • dr n. med. Paweł Iwacewicz

  • dr n. med. Magdalena Łuba

  • dr n. med. Jerzy Łukaszewicz

  • dr n. med. Piotr Wojskowicz

  • dr n. med. Robert Zbucki
  • dr. n. med.  Hend Malla
  • dr. n. med.  Mikołaj Czerniawski 
  • lek. Patrycja Pawłuszewicz - rezydent  
  • lek. Paulina Głuszyńska - rezydent
  • lek. Marta Lewoc-Magnuszewska - rezydent
  • lek. Jan Chilmonczyk - rezydent
  • lek. Aleksander Łukaszewicz - rezydent
  • lek. Alan Tkaczuk - rezydent
  • lek.  Joanna Jamiołkowska - rezydent
  • lek. Kamil Waczyński - rezydent