Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Poradnie.
 • Ostatnia zmiana 06.04.2021 przez Klinika Pediatrii i Nefrologii

  Poradnie

  Konsultacje w Poradniach są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych i Lekarzy Rodzinnych.

  Opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego zarejestrowania się i założenie karty w Rejestracji Poradni (niski parter, wejście od ul. Żelaznej).

  W dniu wizyty pacjent zgłasza się bezpośrednio do Poradni o ustalonej godzinie. Ponadto opiekunowie proszeni są o dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej wraz z kserokopią oraz aktualnych wyników badań. W/w dokumenty należy zabrać na umówiona wizytę/ hospitalizację i przekazać lekarzowi.

  Poradnia Nefrologiczna

   

  Poradnia zlokalizowana jest na parterze w gabinecie nr 5013 oraz w gabinetach nr 1402 i 1404 na 4 piętrze (obok Kliniki Pediatrii i Nefrologii).

   

  Rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00

   

  tel: 85 7450 585 (Rejestracja Ogólna)

   

  Lekarze:

  Poniedziałek

  Wtorek

  Środa

  Czwartek

  Piątek

  Dr hab. n. med. Agata Kozerska-Korzeniecka

   8:00-11:00

      
  Dr hab. n. med. Katarzyna Taranta-Janusz 9:00-14:00 9:00-12:00   

  Dr n. med. Iwona Jadeszko

   

    

   8:00-11:00

    

  Dr n. med. Małgorzata Smółko

   

   8:00-14:00

   8:00-14:00

   8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00

  Dr n. med. Ryszard Wierciński

   

     

   8:00-11:00

   

  Dr n. med. Anna Sabasińska

     12:00-   15:00  

  Dr n. med. Agnieszka Rybi-Szumińska

      11:00-   13:00 
  Dr n. med. Elżbieta Kuroczycka-Saniutycz  12:00-   14:00   
  Lek. Anna Gładka   11:00-14:00 

   

  Poradnia Patologii Noworodka

   

  Poradnia zlokalizowana jest na parterze w gabinecie nr 5012.

   

  Rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00

   

  tel: 85 7450 585 (Rejestracja Ogólna)

   

  Lekarze:

  Poniedziałek

  Wtorek

  Środa

  Czwartek

  Piątek

  Dr n. med. Alina Puczko-Michalczuk 

  8:00-9:00

   

  8:00-11:00

   

  Dr Edyta Tenderenda-Banasiuk

   

  8:00-12:00

   

   

   

  Dr Maria Sosnowska  11:00-15:00  

   

  Poradnia Patologii Noworodka obejmuje opieką medyczną noworodki przedwcześnie urodzone i noworodki donoszone leczone uprzednio w naszym szpitalu oraz kierowane przez Lekarzy Rodzinnych.

  Poradnia sprawuje opiekę specjalistyczną nad noworodkami i wcześniakami w zakresie problemów zdrowotnych występujących od urodzenia do 12 m.ż., w szczególności słabego przyrostu masy ciała, hiperbilirubinemii, powikłań związanych z wcześniactwem.