Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka.
 • Ostatnia zmiana 05.02.2024 przez Administrator UMB

  Nauka


  Tematyka naukowo-badawcza realizowana w Klinice Geriatrii od 2000 roku:


  • „Carers of Older People in Europe” (COPE) – IV Program Ramowy Komisji Europejskiej (BMH-4-CT98 3374/IC20-CT-0213) – 1998-2000.
  • „Warunki życia i potrzeby ludzi starszych w Polsce – stan aktualny, kierunki zmian oraz zadania polityki społecznej” – KBN (1HO2FOO716) – 1999-2001.
  • „Opiekunowie niesprawnych ludzi starych w Polsce na przykładzie podopiecznych Poradni Rejonowej w centrum m. Białegostoku”. – KBN (4 PO5D 058 15) – 1998-2001.
  • „Satysfakcja życiowa osób starszych w świetle badań jakościowych” – KBN (1H02E00816) – 1999-2001.
  • „Services for Supporting Family Carers of Elderly People in Europe: Characteristics, Coverage and Usage (EUROFAMCARE) – V Program Ramowy Komisji Europejskiej; realizowany w latach 2003-2005 (QLK6-CT-2002-02647) łącznie z projektem SPUB do Eurofamcare Nr. 10-01001.

  Stosowane techniki badawcze  


  • Walidacja i ocena psychometryczna kwestionariuszowych narzędzi oceny (EASY - Care, COPE - Index i COPE - kwestionariusz)
  • Populacyjne badania epidemiologiczne nad stanem zdrowia i sprawnością funkcjonalną ludzi starych.
  • Kwestionariuszowa ocena jakości życia
  • Metoda biograficzna w badaniach nad satysfakcją życiową ludzi starych.

  Współpraca z zagranicą i jednostkami krajowymi  


  • Uniwersytet w Sheffield (Wlk. Brytania) - współpraca w ramach 4. i 5. PR Unii Europejskiej: SCOPE; COPE i EUROFAMCARE
  • INRCA w Anconie (Włochy) współpraca w ramach 4. i 5. PR Unii Europejskiej: COPE i EUROFAMCARE
  • Uniwersytet w Linkoping (Szwecja) współpraca w ramach 4. i 5. PR Unii Europejskiej: COPE i EUROFAMCARE
  • Sextant - Ateny (Grecja) współpraca w ramach 4. i 5. PR Unii Europejskiej: COPE i EUROFAMCARE
  • Uniwersytet w Hamburgu (Niemcy) współpraca w ramach 4. i 5. PR Unii Europejskiej:COPE i EUROFAMCARE
  • Uniwersytet w Gdańsku - współpraca w ramach Projektu KBN nr 1H02F00716 i 5. PR Unii Europejskiej EUROFAMCARE
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie współpraca w ramach Projektu KBN nr 1H02F00716 i 5. PR Unii Europejskiej EUROFAMCARE