• Ostatnia zmiana 31.07.2020 przez Klinika Geriatrii

  Lecznictwo

   

   

  Profil klinicznej działalności

   


  • Klinika Geriatrii dysponuje 17-łóżkowym Oddziałem Geriatrii i Specjalistyczną Przykliniczną Poradnią Geriatryczną na bazie Szpitala ZOZ MSWiA w Białymstoku i oferuje geriatryczne świadczenia stacjonarne oraz porady geriatryczne ambulatoryjne wg standardów usług w specjalności Geriatria.