• Ostatnia zmiana 13.04.2020 przez Klinika Geriatrii

  Publikacje

  WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

  2020

  Wojszel Beata Zyta.What serum sodium concentration is suggestive for underhydration in geriatric patients? Nutrients2020 : 12, Article ID 496, 9 pp.

    Wojszel Beata Zyta. Impending low intake dehydration at admission to a geriatric ward-prevalence and correlates in a cross-sectional study.Nutrients
  2020 : 12, Article ID 398, 12 pp
   

  Wojszel Beata Zyta, Kasiukiewicz Agnieszka.
  Determinants of anticoagulant therapy in atrial fibrillation at discharge from a geriatric ward: cross sectional study. Journal of Thrombosis and Thrombolysis 2020 : 49, s. 18-26

    Doroszkiewicz Halina, Sierakowska Matylda.
  Factors associated with risk of care dependency in disabledgeriatric patients.
  Scandinavian Journal of Caring Sciences
  2020, 9pp.
  2019

  Bień Barbara.Cechy medycyny wieku podeszłego.
  Fizjoterapia w geriatrii. Podstawy i nowe trendy. Red. naukowa: Anna Skrzek, Katarzyna Wieczorowska-Tobis. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019
  s. 3-14

   

  Sołowianowicz Natalia, Bień Barbara.Multiple iatrogenic syndrome in older women - drug-induced hypothyroidism, memory impairment, hypoglycaemia, bradycardia, syncope and falls. = Złożony jatrogenny problem geriatryczny - polekowa niedoczynność tarczycy, zaburzenia poznawcze, hipoglikemia, bradykardia i upadki. Gerontologia Polska

  2019 : 27, s. 83-88

   

  Karczewska Bogusława, Bień Barbara.Dementia in the aging population of Poland: challenges for medical and social care= zespoły otępienne w starzejącym sięspołeczeństwie Polski jako problem medyczny i społeczny. Health Problems of Civilization.2019 : 13, 3, s. 161-169

   

  Bień Barbara.Jakość życia seniorów - zdrowie, sprawność i opieka medyczna i społeczna.Jakość życia seniorów w Białymstoku. Raport. Pod red.: Bożeny Barbary Krasnodębskiej. Białystok : Centrum Kształcenia Ustawicznego, 2019, s. 8-43

   

  Magnuszewski Łukasz [NoZ], Wojszel Zyta Beata, Kasiukiewicz Agnieszka, Kackieło Justyna.
  Ocena związku między upadkami, a sprawnością psychofizyczną pacjentów geriatrycznych. Przegląd badań z zakresu fizjoterapii, Redakcja Monika Maciąg, Kamil Maciąg.Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2019, s. 182-188

   

  Magnuszewski Łukasz [NoZ], Wojszel Zyta Beata, Kasiukiewicz Agnieszka, Kackieło Justyna.
  Ocena wpływu odżywienia na hipotonię ortostatyczną u pacjentów geriatrycznych.Przegląd badań z zakresu fizjoterapii, Redakcja Monika Maciąg, Kamil Maciąg Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2019, s. 189-196

    Wojszel Zyta Beata, Kasiukiewicz Agnieszka, Magnuszewski Łukasz [NoZ].
  Health and functional determinants of orthostatic hypotension in geriatric ward patients: a retrospective cross sectional cohort study.Journal of Nutrition, Health & Aging2019 : 23, 6, s. 509-517
    Wojszel Beata Zyta, Magnuszewski Łukasz [NoZ], Świętek Marta, Kasiukiewicz Agnieszka, Świętek Michał Łukasz, Zubrewicz Katarzyna.Frailty syndrome and functional correlates of atrial fibrillation in patients admitted to the geriatric ward. = Zespół słabości i korelaty funkcjonalne migotania przedsionków u pacjentów hospitalizowanych w oddziale geriatrii. Gerontologia Polska
  2019 : 27, s. 11-15
   

  Wojszel Beata Zyta, Kasiukiewicz Agnieszka.

  A retrospective time trend study of diabetes overtreatment in geriatric patients.
  Diabetes Metabolic Syndrome and Obesity-Targets and Therapy 2019 : 12, s. 2023-2032
   

  Wojszel Zyta Beata, Kasiukiewicz Agnieszka, Świętek Marta, Świętek Michał Łukasz, Magnuszewski Łukasz [NoZ].
  CHA2DS2-VASc score can guide the screening of atrial fibrillation - cross-sectional study in a geriatric ward.Clinical Interventions in Aging

  2019 : 14, s. 879-887
    Wojszel Beata Zyta, Kasiukiewicz Agnieszka.
  A retrospective cross-sectional study of type 2 diabetes overtreatment in patients admitted to the geriatric ward.
  BMC Geriatrics 2019 : 19, Article number: 242, 9 pp
   

  Sierakowska Matylda, Doroszkiewicz Halina, Sierakowska Justyna, Olesińska Marzena, Grabowska-Jodkowska Agnieszka, Brzosko Marek, Leszczyński Piotr, Pawlak-Buś Katarzyna, Batko Bogdan, Wiland Piotr, Majdan Maria, Bykowska-Sochacka Małgorzata, Romanowski Wojciech, Zon-Giebel Aleksandra, Jeka Sławomir, Ndosi Mwidimi.Factors associated with quality of life in systemic sclerosis: a cross-sectional study.Quality of Life Research
  2019 : 28, 12, s. 3347-3354

   

  Sierakowska Matylda, Doroszkiewicz Halina, Kondzior Dorota, Klimaszewska Krystyna, Jemieljańczuk Zofia, Dolińska Cecylia.Prewencja dysfunkcji ze strony układu mięśniowo-szkieletowego na przykładzie realizacji programu profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa u personelu pielęgniarskiego.Prevention of the musculoskeletal system's dysfunction based on the example of prevention program of spinal pain syndrome in nursing staff. Medycyna Pracy 2019 : 70, 2, 189-199

   

  Bociarska Renata, Doroszkiewicz Halina, Lewko Jolanta, Serafin Agnieszka. Zastosowanie terapii z udziałem psa w opiece geriatrycznej. The use of the dog therapy in geriatric care.Gerontologia Polska.2019 : 27, s. 227-233

   

  Muszalik Marta, Gurtowski Mateusz, Doroszkiewicz Halina, Gobbens Robbert, Kędziora-Kornatowska Kornelia.
  Assessment of the relationship between frailty syndrome and the nutritional status of older patients.Clinical Interventions in Aging. 2019 : 14, s. 773-780

  2018 Kilisińska-Sołowianowicz Natalia, Bień Barbara.
  Infekcje przewodu pokarmowego u osób starszych. Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego. Redakcja naukowa Anatol Panasiuk.Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018
  s. 259-279
   

  Bień Barbara.Logopeda w zespole interdyscyplinarnej opieki geriatrycznej.Speech therapist in an interdisciplinary geriatric team. Gerontologopedia. Redakcja naukowa Waldemar Tłokiński, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018, s. 164-177

   

  Łukaszyk Ewelina, Bień-Barkowska Katarzyna, Bień Barbara. Cognitive functioning of geriatric patients: is hypovitaminosis D the next marker of cognitive dysfunction and dementia? Nutrients 2018 : 10, e1104, 14pp

    Bień BarbaraWojszel Beata Zyta.Całościowa ocena geriatryczna. Pielęgnowanie pacjentów w starszym wieku. Redakcja naukowa Marta Muszalik, Kornelia Kędziora-Kornatowska.Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018, s. 169-176
    Wojszel Beata ZytaBień Barbara. Wielkie problemy geriatryczne - rola zespołu terapeutycznego w opiece nad pacjentem.Pielęgnowanie pacjentów w starszym wieku. Redakcja naukowa Marta Muszalik, Kornelia Kędziora-Kornatowska.Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018, s. 177-194
   

  Bień Barbara, Bień-Barkowska Katarzyna.
  Prescribing or deprescribing in older persons: what are the real-life concerns in geriatric practice? Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej. 2018 : 128, 4, s. 200-208

    Wojszel Beata Zyta.Kiedy rozpoznać niedożywienie u osoby starszej? When should a senior be diagnosed with malnutrition? Medycyna po Dyplomie.2018, 5, s. 67-72
   

  Pietrzak Katarzyna, Wojszel Beata Zyta.Trudności w terapii cukrzycy u pacjenta geriatrycznego z otępieniem - opis przypadku. Difficulties of the diabetes treatment in a geriatric patients with a diagnosed dementia - a case study. Gerontologia Polska2018 : 26, s. 153-158

   

  Wojszel Beata Zyta, Toczyńska-Silkiewicz Małgorzata.
  Urinary tract infections in a geriatric sub-acute ward-health correlates and atypical presentations.European Geriatric Medicine.2018 : 9, 5, s. 659-667

   

    Sawicka Julia, Grabowski Karol, Doroszkiewicz Halina.
  Metody radzenia ze stresem wśród pielęgniarek w różnych oddziałach szpitalnych.
  Współczesne wyzwania w ochronie zdrowia. Tom 1. Praca zbiorowa pod red. Krystyny Klimaszewskiej, Anny Baranowskiej, Elżbiety Krajewskiej-Kułak.Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2018,s. 477-498
   

  Borowska Paulina, Doroszkiewicz Halina, Snarska Katarzyna, Sołowianowicz Natalia.Wieloaspektowość problemów opieki nad pacjentką z osteoporozą - studium przypadku.Sytuacje trudne w ochronie zdrowia. tom 3. Praca zbiorowa pod redakcja Agnieszki Lankau, Doroty Kondzior, Elżbiety Krajewskiej-Kułak.Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2018, s. 357-385

   

  Piekutin Anna, Sierakowska Matylda, Doroszkiewicz Halina, Krajewska-Kułak Elżbieta. Evaluation of coping with chronic rheumatic disease, in the context of socio-demographic factors and disease duration, based on the example of patients with ankylosing spondylitis.
  Reumatologia, 2018 : 56, 6, s. 368-376

   

  Doroszkiewicz Halina. Rola POZ w opiece nad osobami starszymi.Pielęgnowanie pacjentów w starszym wieku. Redakcja naukowa Marta Muszalik, Kornelia Kędziora-Kornatowska.Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018, s. 137-146

   

  Chmur Ewa, Doroszkiewicz Halina, Snarska Katarzyna Krystyna.Postępowanie pielęgniarskie w opiece nad pacjentem z kleszczowym zapaleniem mózgu. Jakość życia w naukach medycznych i społecznych. Tom 2. Pod redakcją Beaty Kowalewskiej, Barbary Jankowiak, Hanny Rolka, Elżbiety Krajewskiej-Kułak.Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2018, s. 414-443

    Kraśnicka Jolanta, Klimaszewska Krystyna, Doroszkiewicz Halina, Ślifirczyk Anna, Michalczuk Teresa, Piszcz Paweł, Łukaszuk Cecylia, Krajewska-Kułak Elżbieta.
  Wybrane aspekty z historii rozwoju szczepień ochronnych.Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 4. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka.Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2018, s.1117-1130
    KraśnickaJolanta, Klimaszewska,Krystyna, Doroszkiewicz Halina, Ślifirczyk Anna, Michalczuk Teresa, Piszcz Paweł, Łukaszuk Cecylia, Krajewska-Kułak Elżbieta.
  Szczepienia dzieci i młodzieży realizowane w ramach Programu Szczepień Ochronnych w Polsce i sposób ich finansowania.
  Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 4. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2018, s. 1173-1187
    Kraśnicka Jolanta, Klimaszewska Krystyna, Doroszkiewicz Halina, Ślifirczyk Anna, Michalczuk Teresa, Piszcz Paweł, Łukaszuk Cecylia, Krajewska-Kułak Elżbieta.
  Ogólna charakterystyka szczepionek. Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 4. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka.Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2018 ,s. 1131-1142
    Kraśnicka Jolanta, Klimaszewska KrystynaDoroszkiewicz Halina, Ślifirczyk Anna, Michalczuk Teresa, Piszcz Paweł, Łukaszuk Cecylia, Krajewska-Kułak Elżbieta. Niepożądane odczyny poszczepienne. Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 4. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka.
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2018, s. 1154-1172
   

  Doroszkiewicz Halina, Sierakowska Matylda, Muszalik Marta. Utility of the Care Dependency Scale in predicting care needs and health risks of elderly patients admitted to a geriatric unit: a cross-sectional study of 200 consecutive patients. Clinical Interventions in Aging 2018 : 13, s. 887-894

  2017

  Constanze Schafer, Andrea Liekweg, Albrecht Eisert. Farmakoterapia Geriatryczna. Redakcja naukowa I wydania polskiego: B. Bień, ZB. Wojszel, Dariusz Pawlak, Katarzyna Wieczorowska-Tobis. MedPharm Wrocław 2017.

   

  Bień-Barkowska K, Doroszkiewicz H, Bień B. Silent strain of caregiving: exploring the best predictors of distress in family carers of geriatric patients. Clinical Interventions in Aging 2017 : 12, s. 263-274

   

  Riederer P, Korczyn AD, Ali SS, Bajenaru o, Mun Seong Choi, Chopp M, Dermanovic-Dobrota V, Grunblatt E, Jellinger KA, Kamal MA, Kamal W, Leszek J, Sheldrick-Michel TM, Mushtaq G, Meglic B, Natovich R, Pirtosek Z, Rakusa M, Salkovic-Petrisic M, Reinhold Schmidt, Angelika Schmitt, G. Ramachandra Sridhar, Laszlo Vecsej Wojszel ZB, Yaman H, Zhang ZG, Cukierman-Yaffe T. The diabetic brain and cognition. Journal of Neural Transmission 2017, 15 pp

   

  Bień B. Zmiany narządowe towarzyszące procesowi starzenia się. W: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Red. nauk. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Dorota Talarska. Wyd. 2. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2017 s. 58-67

   

  Wojszel ZB. Owrzodzenia podudzi. W: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Red. nauk. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Dorota Talarska. Wyd. 2. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2017 s. 402-410

   

  Wojszel ZB. Niedożywienie. W: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Red. nauk. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Dorota Talarska. Wyd. 2. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2017 s. 440-444

  2016

  Bień B, Bień-Barkowska.K. Objective drivers of subjective well-being in geriatric inpatients: mobility function and level of education are general predictors of self-evaluated health, feeling of loneliness, and severity of depression symptoms. Quality of Life Research 2016 : 25 (12): 3047-3056

   

  Bień B. Niedożywienie i żywienie. W: Vademecum geriatrii dla lekarza praktyka. Tom.1. Pod red. Barbary Gryglewskiej i Tomasza Grodzickiego. Gdańsk : Via Medica, 2016 s. 138-145

   

  Bień B. Opieka zdrowotna nad osobami starszymi w Polsce. Kontrola Państwowa 2016, 1, s. 30-51

   

  Toczyńska-Silkiewicz M, Wojszel ZB, Pecuszok P. Płeć a etiologia zakażeń układu moczowego (ZUM) u starszych pacjentów w szpitalnych oddziałach niezabiegowych. Gender dependent etiology of urinary tract infections (UTls) in elderly patients on non-surgical hospital wards. Gerontologia Polska 2016 : 24, 1, s. 109-113

   

  Wojszel ZB. Wielkie zespoły geriatryczne występujące u osób starszych. W: Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla zespołu terapeutycznego. Redakcja naukowa Mateusz Cybulski, Elżbieta Krajewska-Kułak. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016 s. 51-69

  2015

  Bień B., Bień-Barkowska K., Wojskowicz A., Kasiukiewicz A., Wojszel Z. B., Prognostic factors of long-term survival in geriatric inpatients. Should we change the recommendations for the oldest people? Journal of Nutrition, Health & Aging 2015;19 (4): 481-488

   

  Kasiukiewicz A, Wojskowicz A, Klimiuk K, Bień B, Wojszel ZB. Niedożywienie jako skutek chirurgicznego leczenia otyłości - opis przypadku. Malnutrition as a result of surgical treatment of obesity - case report. Gerontologia Polska 2015, 3, s. 154-158

  2014

  Principi A., Lamura G., Sirolla G., Mestheneos L., Bień B., Brown J., Krevers B., Melchiorre M. G., Dohner H. Work restrictions experienced by midlife family care-givers of older people: evidence from six European countries, Ageing & Society, 2014 : 34, 2, s. 209-231

  2013

  Bień B., McKee J. K., Döhner H., Triantafillou J., Lamura G., Doroszkiewicz H, Krevers B., Kofahl Ch. Disabled older people's use of health and social care services and their unmet care needs in six European countries., European Journal of Public Health, 2013: 23, 6, s. 1032-1038

  2011

  Bień B, Wilmańska J, Jańczak W, Wojskowicz A, Kasiukiewicz A, Klimiuk K, Toczyńska-Silkiewicz M, Gułaj E, Kuprjanowicz B. Syncope and near-syncope as a multifactorial problem in geriatric inpatients: Systemic hypotension is an underrated predictor for syncope exclusively Advances in Medical Sciences 2011 : 56, 2, s. 352-360

  2010

  Gułaj E, Pawlak K, Bień B, Pawlak D. Kynurenine and its metabolites in Alzheimer's disease patients Advances in Medical Sciences 2010 : 55, 2, s 204-211

  2009

  McKee K, Spazzafumo L, Nolan M, Wojszel B, Lamura G, Bień B. Components of the difficulties, satisfactions and management strategies of carers of older people: A principal component analysis of CADI-CASI-CAMI. Aging & Mental Health 2009 : 13, 2, s. 255-264

  2008

  Lamura G., Mnich E., Nolan M., Wojszel Z. B., Krevers B., Mestheneos L., Döhner H. Family carers' experiences using support services in Europe : empirical evidence from the EUROFAMCARE Study. Gerontologist, 2008 : 48, 6, s. 752-771

   

  Bień B, Wojszel B, Sikorska-Simmons E. Rural and urban caregivers for older adults in Poland : Perceptions of positive and negative impact of caregiving. International Journal of Aging and Human Development 2007 : Vol. 65 no 3, s. 185-202

  2006

  Błędowski P., Pędich W., Bień B., Wojszel Z.B., Czekanowski P.: Supporting Family Carers of Older People in Europe – The National Background Report for Poland. LIT Verlag Hamburg 2006. pp.1-64.

   

  Lamura G, Mnich E, Wojszel B, Nolan M, Krevers B, Mestheneos E, Döhner H. Erfahrungen von pflegenden angehörigen älterer menschen in Europa bei der inanspruchnahme von untersttzungsleistungen. Ausgewählte Ergebnisse des Projektes Eurofamcare. Zeitschrift fur Gerontologie und Geriatrie 2006 : Vol. 39, s. 429-442

   

  Barcikowska M., Bień B., Bidzan L., Bilikiewicz A., Gabryelewicz T., Grabiec U., Kłoszewska I., Klich-Rączka A., Kądzielawa D., Kotapka-Minc S., Leszek., Motyl R., Ochudło S., Opala G., Paradowski B., Parnowski T., Pfeffer A., Sławek J., Sobów T., Szczudlik A., Vetulani J.: Rozpoznawanie I leczenie otępień. Rekomendacje Interdyscyplinarnej Grupy Ekspertów Rozpoznawania I Leczenia Otępień (IGERO 2006). Wydawnictwo CZELEJ, Lublin 2006.

   

  Bień B., Wojszel Z.B. Zapotrzebowanie a korzystanie z usług zdrowotnych i społecznych przez niesprawne osoby starsze w Polsce w okresie 12-miesięcznej obserwacji longitudinalnej. Przegląd Lekarski 2006, 63, 6, 328-331.

   

  Bień B. (ed.): Family caregiving for the elderly in Poland. Trans Humana Białystok 2006.

   

  Wojszel Z.B.: Determinants of nutritional status of older people in long-term care settings on the example of the nursing home in Białystok, Advances in Medical Sciences, Vol. 51, 2006.

   

  Bień B., Doroszkiewicz H.: Opieka długoterminowa w geriatrii: dom czy zakład opieki? Przewodnik lekarza, 10(92) 2006, s. 48-57.

  2005

  Doroszkiewicz H., Bień B.: Community nursing care of the elderly during transformation of the primary health care system. Annales Academiae Medicae Bialostocensis 2005, 50, suppl.1, 102-106.

   

  Bień B, Wojszel BZ. Utlilisation des heparines de bas poids moleculaire en prevention medicale par les geriatres europeens . Use of low molecular weight heparin for medical prophylaxis by European geriatricians. C. Trivalle, G Ongaro et les membres de 1' European Academy for Medicine of Ageing. (EAMA) La Revue de Medecine Interne 2005 : 27, s. 10-15

   

  Bień B.: An older person as a subject of comprehensive geriatric approach. Annales Academiae Medicae Bialostocensis 2005, 50, suppl.1, 189-192.

   

  Doroszkiewicz H., Bień B.: Korzystanie a zapotrzebowanie na środowiskowe świadczenia pielęgniarskie wśród osób starszych niesprawnych ruchowo. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Sectio D Medicina 2005, 60, 16 , 82, 377-382.

  2004

  Doroszkiewicz H., Bień B.: Family care for the ADL-dependent elderly and requirement for the community nurse services. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Lublin - Polonia, 2004, LIX, suppl. XIV,83 440-445.

   

  Doroszkiewicz H., Bień B.: Uwarunkowania satysfakcji zawodowej pielęgniarek środowiskowych opieki nad ludźmi starymi. Gerontologia Polska 12(I) 2004 T.12 nr 1 s. 37-43.

   

  Łapiński T., Bień B., Wilmańska J.: Zdrowotne wykładniki jakości życia osób starszych po zabiegach pomostowania tętnic wieńcowych, Przegląd Lekarski, 2004, 61, 12, 1351-5.

   

  Wojszel Z.B., Bień B.: Falls amongst older people living in the community. Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, 2004, Vol. 49, 280-284.

   

  Lamura G., Melchiore M.G., Quattrini S., Balducci C., Bien B.: Geriatric Care in Six European Countries. Should Europe support family carers? Hospital 2004, 6, 48-50.

  2003

  McKee, Philp I., Lamura G., Prouskas C., Oberg B., Krevers B., Spazzafumo L., Bień B., Parker C., Nolan M.R., Szczerbińska K., on behalf of COPE Group. The COPE Index – a first stage assessment of negative impact, positive value and quality of support of caregiving in informal carers of older People. Ageing and Mental Health 2003, 7, (1), 39052

  2001

  Bień B., Wojszel Z.B., Wilmańska J., Sienkiewicz J.: Starość pod ochroną. Opiekunowie Rodzinni Niesprawnych Osób w Polsce – porównawcze studium środowiska miejskiego i wiejskiego. Oficyna Wydawnicza TEXT Kraków 2001.

   

  Bień B., Wojszel Z.B., Polityńska B., Wilmańska J.: „The Carers of older people in Poland”. In: Family Care of Older People in Europe. I.Philp (ed.) Biomedical and Health Research Volume 46. IOS Press Ohmsha Amsterdam, Berlin, Oxford, Tokyo, Washington 2001.

  1998

  Pędich W., Szreniawski Z.: Farmakoterapia geriatryczna. (Wydanie III poszerzone i uzupełnione). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998.

   

  Bień B., Pędich W.: The place of geriatrics in the Health Care System in Poland. In: Geriatric Programs and Departments around the World. Eds: J.P. Michel, L.Z. Rubenstein, B.J. Vellas, J.L.Albarede. Facts, Research and Intervention in Geriatrics Serie, Serdi Publisher Springer Publishing Company, Paris-New York 1998, 107-118.

   

  Bień B., Górska M.: Cukrzyca wieku podeszłego. Diabetologia Polska, 1997, 4, (2), 114-124.

  1995

  Pędich W., Bień B.: Quality of Life of the Elderly during the Economic and Political Transformation in Poland. In: Pendulum Health and Quality of Life in Older Europeans. Eds. L.Ferrucci, E.Heikkinen, E.Waters, A.Baroni. I.N.R.C.A. WHO Regional Office for Europe. Florence – Copenhagen 1995, 105-112.

  1990

  Wojszel Z.B., Bień B., Polityńska B.: Ocena stanu funkcjonalnego ludzi starych przez lekarza rodzinnego za pomocą kwestionariusza EASY-Care. Polski Merkuriusz Lekarski, 1990, VI, 33, 167-170.