• Ostatnia zmiana 31.07.2020 przez Klinika Geriatrii

  O Klinice

  Kierownik:

  prof. dr hab. Barbara Bień
  e-mail: b.bien@zozmswia.bialystok.pl
  e-mail: bien@umb.edu.pl

  Dane kontaktowe:

  ul. Fabryczna 27
  15-471 Białystok
  tel./fax:(47) 710 42 42
  e-mail: geriatria@umb.edu.pl


  Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia naszej strony na Facebooku:

  https://www.facebook.com/Klinika-Geriatrii-UMB-166842607105137/

   

   

  Dodatkowe informacje  


  •  

  Klinika Geriatrii UMB jest ośrodkiem szkolenia przeddyplomowego z zakresu geriatrii i gerontologii studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa, fizjoterapii, logopedii z fonoaudiologią, dietetyki i zdrowia publicznego. Prowadzi kształcenie podyplomowe lekarzy specjalizujących się w geriatrii w trybie rezydentur oraz w ramach umów cywilno-prawnych. Cyklicznie organizuje kursy pt. „Wielkie problemy geriatryczne” dla specjalizujących się lekarzy. Prowadzi również 1-miesięczne staże z geriatrii dla lekarzy specjalizujących się w zakresie medycyny rodzinnej oraz staże cząstkowe z geriatrii w ramach innych specjalizacji.

  Klinika Geriatrii jest siedzibą Zarządu Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, w którym funkcję przewodniczącego pełni dr hab. Beata Wojszel, sekretarza – dr Halina Doroszkiewicz, a skarbnika – lek. Agnieszka Kasiukiewicz.

  Prof. dr hab. Barbara Bień, Kierownik Kliniki, pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds. Geriatrii w województwie podlaskim; jest członkiem Rady Programowej i wykładowcą Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku, wspomagając merytorycznie jego działalność naukową, jest Członkiem Ekspertów ds. ludzi starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz Radzie ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Spraw Socjalnych RP. Od 2017 roku została powołana w skład Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.