• Ostatnia zmiana 21.11.2016 przez Klinika Geriatrii

  Dydaktyka

   

   

   

  Działalność dydaktyczna:

   

   

   


  • Gerontologia (rok  VI  Wydział Lekarski) łącznie 20 godz Wykłady-6 godz, ćw- 14 godz , V rok kierunek Lekarski - łącznie 35godz.W- 12godz, Ćw-23 godz. 
  • Gerontologia (zajęcia anglojęzyczne rok VI ) – łącznie 20 godz W-6godz, Ćw-14 godz , V rok  kierunek Lekarski ED-łacznie 35godz W-12godz., Ćw-23godz

   

  Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu:

  • Żywienie ludzi starszych (II rok) łącznie 30godz Wykłady-10 godz , Sem -10 godz, Ćw-10godz
  • Podstawy fizjoterapii klinicznej w geriatrii IIr łącznie 30godz W-10 godz , Ćw-20 godz
  • Fizjoterapia kliniczna w geriatrii IIIr -łącznie 20godz Sem- 5 godz , Ćw- 15 godz
  • Propedeutyka geriatrii IIIr kierunek Zdrowie Publiczne –łącznie 20 godz W-10godz, Ćw-10 godz.
  • Gerontologia społeczna III r kierunek Zdrowie Publiczne- łącznie20 godz. W- 10 godz,  Ćw- 10 godz.
  • Podstawy geriatrii na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią - łącznie 30 godz W-10 godz, Sem- 20 godz
  • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne (III r licencjat dzienny) - łącznie 125 godz wykłady- 45godz, Cw-80godz (bez praktyk zawodowych i samokształcenia) 
  • Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej (magisterskie studia uzupełniające) na Wydziale Nauk o Zdrowiu (II rok). Wymiar godzinowy przedmiotu obejmuje łącznie 85 godzin (25 godzin wykładowych, 20 godzin seminaryjnych i 40 godzin ćwiczeniowych)
  • Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej (magisterskie studia zaoczne) II rok na Wydziale Nauk o Zdrowiu (II rok). Wymiar godzinowy przedmiotu obejmuje łącznie 85 godzin (25 godzin wykładowych, 20 godzin seminaryjnych i 40 godzin ćwiczeniowych)