• Ostatnia zmiana 13.02.2018 przez Klinika Geriatrii

  Regulamin BHP

  REGULAMIN BHP ORAZ INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA OBOWIĄZUJĄCA W KLINICE GERIATRII UMB

  1. W trakcie zajęć w Klinice student zobowiązany jest do zachowania spokoju i okazywania należytego szacunku chorym pacjentom, ich opiekunom i personelowi.

  2. Wstęp do oddziału łóżkowego maję tylko i wyłącznie studenci odbywający aktualnie zajęcia w Klinice zgodnie z harmonogramem, posiadający czysty biały fartuch, odpowiednie obuwie oraz identyfikator.

  3. Zabrania się studentom przebywania w gabinetach zabiegowych, jak też wykonywania procedur medycznych bez opieki/kontroli asystenta.

  4. Wprowadzanie osób postronnych na teren Kliniki jest bezwzględnie zabronione.

  5. Należy używać środków ochrony osobistej (rękawiczki, fartuchy ochronne) oraz środków czystości i dezynfekcyjnych.

  6. W przypadku urazu, skaleczenia, bądź kontaktu z materiałem biologicznym należy niezwłocznie powiadomić asystenta prowadzącego ćwiczenia.

  7. Każdorazowo przed przystąpieniem do badania chorego (bądź wykonywania procedury medycznej) oraz bezpośrednio po zakończeniu student jest zobowiązany do odkażenia rąk i użytego sprzętu medycznego a przypadku widocznego zabrudzenia do mycia higienicznego.

  8. W przypadku używania rękawiczek, szpatułek, czy innego sprzętu jednorazowego użytku należy je bezpośrednio po zakończonym badaniu umieścić w oznaczonym pojemniku z materiałem biologicznym.

  9. W kontakcie z pacjentem obowiązuje zakaz noszenia biżuterii na dłoniach.

  10. Bezwzględnie nie wolno wynosić z oddziału materiałów w szczególności biologicznych.

  11. Studentom zabrania się używania jakichkolwiek źródeł ognia w szczególności w pobliżu instalacji tlenowych.

  12. W przypadku wystąpienia niekontrolowanego źródła ognia niezwłocznie należy powiadomić asystenta prowadzącego ćwiczenia.

  13. Na terenie Kliniki znajdują się środki gaśnicze pomalowane na kolor czerwony.

  14. W przypadku konieczności ewakuacji szpitala, należy bezwzględnie wykonywać polecenia koordynatora akcji.

  15. Zestaw p/wstrząsowy oraz materiały opatrunkowe znajdują się w wyznaczonym miejscu na terenie Kliniki.

    

    

    

    

    

    

  16.