Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja uzupełniająca - zaproszenie dla kadry administracyjnej i zarządzającej UMB do udziału w szkoleniu: PRINCE2 Practitioner .
 • Rekrutacja uzupełniająca - zaproszenie dla kadry administracyjnej i zarządzającej UMB do udziału w szkoleniu: PRINCE2 Practitioner .
 • Ostatnia zmiana 13.05.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  Rekrutacja uzupełniająca - zaproszenie dla kadry administracyjnej i zarządzającej UMB do udziału w szkoleniu: PRINCE2 Practitioner

   

   

  ZAPROSZENIE

  dla kadry administracyjnej i zarządzającej UMB do udziału w szkoleniu:

   

  PRINCE2 Practitioner

   

   

   

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów realizowanych w UMB. Uczestnicy poszerzą wiedzę w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o metodykę PRINCE2®, powszechnie stosowaną w zarządzaniu projektami.

   

  PRINCE2® Practitioner jest kolejnym, wyższym poziomem kompetencji w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2®. Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej i pozwala na efektywne i praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na szkoleniu PRINCE2® Foundation. Podczas szkolenia analizowane są główne aspekty projektu, a nacisk kładziony jest na umiejętność dostosowania i właściwego postępowania w projekcie.

   

  Szkolenie kończy się egzaminem na poziomie Practitioner.

   

  UWAGA: Warunkiem udziału w szkoleniu PRINCE2 Practitioner jest ukończenie i zdanie egzaminu na poziomie PRINCE2 Foundation.

   

  Szkolenie w wymiarze 16 godzin edukacyjnych odbędzie się w dniach 28-29 maja 2021 roku w godzinach 8.00 – 14.30.

  Miejsce szkolenia: siedziba UMB

   

  Jest to ostatnie szkolenie, z cyklu szkoleń dotyczących zarzadzania projektami.

   

  Pozostały 2 ostatnie wolne miejsca - w przypadku zgłoszenia się zbyt dużej liczby osób decyduje data dostarczenia formularza rekrutacyjnego do Biura Projektu.

   

  Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń: Marek Sokołowski (tel: 85 748 56 50)

   

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 20.05.2021 r.

   

  Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu1@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz zgłoszeniowy

   

  Dokumenty projektowe do wglądu:

  Regulamin Uczestnictwa w Projekcie

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu