Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja dodatkowa - Język angielski dla Kadry Administracyjnej UMB.
 • Rekrutacja dodatkowa - Język angielski dla Kadry Administracyjnej UMB.
 • Ostatnia zmiana 15.10.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  Rekrutacja dodatkowa - Język angielski dla Kadry Administracyjnej UMB

   

   

  ZAPROSZENIE

  do udziału w

   

  Kursie języka angielskiego dla kadry administracyjnej UMB

   

   

  Serdecznie zapraszamy pracowników Kadry administracyjnej UMB do udziału w III edycji kursu języka angielskiego, realizowanego w ramach projektu "Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku".

   

  Kurs w wymiarze 140 godzin edukacyjnych zrealizowany zostanie w okresie X.2021 - VI.2022.

   

  Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu, utworzone zostały 3 grupy (w każdej z grup są jeszcze ostatnie wolne miejsca):

  - Poziom B2, zajęcia: piątki 7.30 – 9.00; środy 15.45 – 17.15

  - Poziom B1, zajęcia: wtorki 7.3-00 – 9.00; czwartki 15.45. – 17.15

  - Poziom A2, zajęcia: czwartki 7.30 – 9.00; wtorki 15.45. – 17.15

   

  Miejsce realizacji zajęć: London Academy, Białystok, ul. Białówny 9/1.

   

  UWAGA:

   

  Jest to ostatnia edycja kursu języka angielskiego dla kadry administracyjnej, w ramach obecnej edycji zorganizowane są tylko 3 grupy szkoleniowe.

   

  Uczestnicy obecnej edycji wezmą udział w egzaminie umożliwiającym uzyskanie Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego Rady Europy – bez konieczności uzyskania określonego wyniku egzaminacyjnego.

   

  W przypadku braku możliwości realizacji zajęć w formie stacjonarnej kurs może być kontynuowany w formie online (kształcenia na odległość).

   

  ZAPRASZAMY OSOBY UCZESTNICZĄCE W POPRZEDNICH EDYCJACH KURSU ORAZ NOWYCH UCZESTNIKÓW

   

  Osoba do kontaktu w sprawie kursu: Marek Sokołowski (tel: 85 748 56 50)

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 02.11.2021.

   

  Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Karolina Cylwik (tel: 85 686 51 77)

   

  Osoby, które brały udział w poprzedniej edycji kursu również zobowiązane są do dostarczenia formularza rekrutacyjnego.

   

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz zgłoszeniowy – Kurs języka angielskiego

   

  Dokumenty projektu:

  Regulamin projektu

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu