Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UWAGA! Rekrutacja DODATKOWA - Zapraszamy studentów kierunku Kosmetologia do udziału w szkoleniu "Technologie kształtowania sylwetki i ryzyko z nimi związane".
 • UWAGA! Rekrutacja DODATKOWA - Zapraszamy studentów kierunku Kosmetologia do udziału w szkoleniu
 • Ostatnia zmiana 16.03.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  UWAGA! Rekrutacja DODATKOWA - Zapraszamy studentów kierunku Kosmetologia do udziału w szkoleniu "Technologie kształtowania sylwetki i ryzyko z nimi związane"

   

  UWAGA STUDENCI

  KIERUNKU KOSMETOLOGIA

  II  roku studiów II stopnia

  III roku I stopnia

   

  REKRUTACJA DODATKOWA!

   

  Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

   

  Technologie wykorzystywane w zabiegach kształtowania sylwetki i ryzyka z nimi związane

   

  Limit miejsc: 48

  Liczba godzin szkolenia: 10 godz. na grupę

   

  Kto: studentki i studenci II roku studiów II stopnia oraz III roku I stopnia Kosmetologii

   

  Uwaga! W szkoleniu NIE mogą brać udziału osoby, które skorzystały z tego kursu w poprzednich latach!

   

  Forma zajęć: zdalna, platforma LIVE WEBINAR

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, a przed rozpoczęciem udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do udziału w bilansie kompetencji przeprowadzanym przez Biuro Karier UMB.

   

  Systemy punktowe do pobrania:

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych UMB za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej (lewe skrzydło Pałacu Branickich) lub w formie skanu (na zpu1@umb.edu.pl) do 15 marca 2021 w godzinach 7:30-15:30, osoba do kontaktu: Karolina Cylwik e-mail: zpu1@umb.edu.pl, tel.: 85 686-51-77.

   

  W przypadku braku możliwości dostarczenia formularza rekrutacyjnego do Kancelarii Ogólnej, proszę o e-mail lub kontakt telefoniczny.

   

  Dokumenty do pobrania:

   

   

  Dokumenty projektowe: