Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rola przywódcy w zarządzaniu - szkolenie dla Kadry Administracyjnej UMB.
 • Ostatnia zmiana 05.11.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  Rola przywódcy w zarządzaniu - szkolenie dla Kadry Administracyjnej UMB

   

  ZAPROSZENIE

   

  do udziału w szkoleniu

   

  Rola przywódcy w zarządzaniu

   

  Serdecznie zapraszamy pracowników Kadry Administracyjnej UMB do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu "Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   

  Uczestnikami szkolenia będą pracownicy Kadry Administracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pełniący funkcje kierowników i koordynatorów jednostek, zadań i projektów.

   

  Celem szkolenia jest poznanie i przećwiczenie m. in.:

  • różnych stylów przywództwa
  • radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
  • umiejętności motywowania pracowników
  • narzędzi wpływających na wzrost zaangażowania pracowników
  • umiejętności delegowania i egzekwowania zadań
  • umiejętności delegowania odpowiedzialności
  • praktycznych narzędzi skutecznej komunikacji.

   

  Termin: Szkolenie w wymiarze 16 godzin edukacyjnych realizowane będzie w 2 grupach szkoleniowych (do wyboru):

  1. 26-27.11.2021 r.
  2. 03-04.12.2021 r.

   

  Godziny zajęć:  Piątek   8.00 – 15.30

                 Sobota  8.30 – 14.00

   

  Miejsce realizacji zajęć: Sale szkoleniowe ul. Malmeda 1, Białystok

   

  Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia: Marek Sokołowski (tel: 85 748 56 50)

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 17.11.2021.

   

  Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Karolina Cylwik (tel: 85 686 51 77)

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz zgłoszeniowy – Rola przywódcy w zarządzaniu

   

  Dokumenty projektowe (do zapoznania się):

  Regulamin projektu

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu