• Ostatnia zmiana 15.02.2019 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Aktualności

   

  Sesja naukowo-sprawozdawcza 2019

   

  PROGRAM SESJI NAUKOWO-SPRAWOZDAWCZEJ 18.02.2019

   

   

  Uprzejmie informujemy że w dniu 18 lutego 2019 roku (poniedziałek) o godz. 8:10 w Auli Wielkiej Uniwersytetu Medycznego odbędzie się sesja naukowo-sprawozdawcza studentów Studiów Doktoranckich Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Prezentacje rozpoczną doktoranci z przedłużeń, potem IV, III i II rok. Pierwszy rok Studiów Doktoranckich „klasycznych” oraz Doktoranci Krajowych Międzysektorowych Studiów Doktoranckich będą uczestniczyć w sesji w roli obserwatora – nie przygotowują prezentacji.

  Jednocześnie przypominamy, że obecność wszystkich Doktorantów Studiów Doktoranckich oraz Międzysektorowych Studiów Doktoranckich  na sesji naukowo-sprawozdawczej jest obowiązkowa (dotyczy to również doktorantów będących na przedłużeniu). Bardzo prosimy o przesłanie tematu prezentacji na adres: ewa.pawluczuk@umb.edu.pl najpóźniej do 11 lutego 2019 r. oraz dostarczenie do Dziekanatu WL wydruku prezentacji.

   

   

   

   

   

  Regulamin realizowania przez studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku projektów badawczych finansowanych z projektu pt.: „Strategia doskonałości Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – Uczelnia Badawcza Przyszłości”, w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

  http://bip.umb.edu.pl/zarzadzenie/1237/zarzadzenie-nr-71-2018

   

   

   

   

  Spotkanie doktorantów z Prorektorem ds. Nauki w dniu 20.12.2018

   

  Zapraszamy wszystkich doktorantow Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Odziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB na spotkanie w dniu 20 grudnia 2018r., o godz. 15.00, w Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Spotkanie ma na celu przekazanie informacji o możliwości złożenia przez doktorantów UMB wniosków na realizację projektów badawczych w ramach pozyskanego przez Uczelnię finansowania projektu pn. "Strategia doskonałości Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - Uczelnia Badawcza Przyszłości" . Jest to program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach, którego 10 doktorantów UMB będzie mogło zrealizować własne innowacyjne projekty badawcze  związane z  priorytetowymi badaniami realizowanymi na UMB mającymi na celu  przygotowanie wstępnych analiz wielkoskalowych i bioinformatycznych w zakresie obejmującym między innymi genomikę, proteomikę, metabolomikę, radiomikę, bioinformatykę

   

   

   

   

  Zaproszenie na II Konferencję Doktorantów Pomorza BioMed Session 2018

   

   

  Szanowni Państwo!
  Z przyjemnością zapraszamy doktorantów i studentów, ale także młodych pracowników naukowych, do uczestnictwa w II Konferencji Doktorantów Pomorza BioMed Session 2018, która odbędzie się w Gdańsku, w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk) w dniu 7 grudnia 2018 r.
  Konferencja skierowana jest głównie do doktorantów i studentów wykonujących badania naukowe w zakresie nauk biologicznych i medycznych, ale jest otwarta także dla wszystkich innych zainteresowanych osób.

   

  Organizatorzy nie przewidują pobierania opłat rejestracyjnych.
  Termin rejestracji i przesyłania abstraktów mija 23 listopada 2018 r.

   

  Uwaga! Liczba uczestników konferencji jest ograniczona - o przyjęciu decyduje forma udziału (pierwszeństwo mają uczestnicy czynni, czyli zgłaszający prezentację posteru) a następnie kolejność zgłoszeń.


  Więcej szczegółów znajduje się na stronie http://www.biomedsession.ug.edu.pl
   

  Raz jeszcze serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji BioMed Session 2018 r.
  Łączymy serdeczne pozdrowienia

  prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn - przewodniczący komitetu naukowego
  mgr Karolina Pierzynowska - przewodnicząca komitetu organizacyjnego

   

   

   

   

   

   

  Program im. W. Iwanowskiej - zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów

   

  Szanowni Państwo,

   

  informuję, że 10 października 2018 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w ramach Programu im. Wilhelminy Iwanowskiej "Średniookresowe wyjazdy doktorantów". Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im odbycia części studiów doktoranckich, prowadzenia badań naukowych, pozyskania materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej, zrealizowania części programu "Doktorat wdrożeniowy", prowadzenia zajęć dydaktycznych lub realizacji innych form aktywności naukowej lub akademickiej powiązanych z realizacją pracy doktorskiej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. 

   

  Nabór wniosków trwa do 18 grudnia 2018 r. 

  Planowany termin rozpoczęcia wyjazdów: 01.09.2019 - 29.02.2020. 

   

  Wyjazdy trwające od 6 do 12 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z uznanymi naukowcami z zagranicy.

   

  Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania Beneficjenta związane z pobytem doktoranta w zagranicznym ośrodku goszczącym - w wysokości 6 000 PLN lub 9 000 PLN (w zależności od przynależności kraju do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), jak i dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Beneficjenta z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym - opiekun.

   

  W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:

  - odbycie części studiów doktoranckich

  - zrealizowanie części programu "Doktorat wdrożeniowy", zgodnie z zasadami ogłoszonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  - prowadzenie badań naukowych powiązanych z realizacją pracy doktorskiej

  - pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej

  - prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych jako uzupełnienie powyższych celów

  - inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją pracy doktorskiej jako uzupełnienie powyższych celów.

   

   

  W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji, m.in. w zakresie wymaganych dokumentów, uprzejmie proszę o kontakt z Panem Łukaszem Lepionką z Działu Projektów Pomocowych, tel. (85) 686-51-76, e-mail: lukasz.lepionka@umb.edu.pl  Służymy pomocą w wyjaśnianiu kwestii związanych z Programem, przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych oraz kontaktowaniem się z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w celu uzyskiwania niezbędnych informacji związamnych z Programem.