• Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
 • Ostatnia zmiana 12.12.2017 przez Administrator UMB

  Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

  Nowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku stwarzają możliwość prowadzenia badań naukowych w połączeniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Studenci będą zaangażowani w badania  zapewniające możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów swoich badań  z zakresu nauk medycznych do gospodarki Polski, Europy i świata. Studia mają na celu podwyższenie kompetencji zawodowych i społecznych co najmniej 7 osób, które uzyskają stopień doktora.

  Planowane są badania w dziedzinach: genetyka, choroby cywilizacyjne, choroby wewnętrzne, ortopedia, stomatologia, mikrobiologia, choroby zakaźne. 

  Poza realizacją podstawowego programu Studiów Doktoranckich  studia zostały wzbogacone o następujące elementy: 

  1. Mentoring uczestników Studiów Doktoranckich
  2. Szkoła letnia
  3. Kolegialna opieka nad przebiegiem pracy doktorskiej 
  4. Grant na prowadzenie pracy badawczo-wdrożeniowej

  Czteroletnie Studia Doktoranckie będą trwały od października 2018 do września 2022. Rekrutacja rozpocznie się w maju  2018. Serdecznie zapraszamy!

   

  Kontakt:

  Anna Moniuszko-Malinowska
  e-mail: anna.moniuszko@umb.edu.pl

  Magdalena Pyłko
  e-mail: magdalena.pylko@umb.edu.pl