• Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.