Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka ćwiczeń i seminariów.
  • Ostatnia zmiana 13.12.2016 przez I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

    Tematyka ćwiczeń i seminariów