Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O kierunku.
 • Ostatnia zmiana 22.05.2015 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  O kierunku

   

  Studia pierwszego stopnia na kierunku Techniki dentystyczne trwają 6 semestrów

   

  Program studiów.

   

  Przedmioty  realizowane na kierunku Techniki Dentystyczne można podzielić na dwie grupy:

   

  I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu dyscyplin nauk medycznych (przykładowo): anatomii, histologii, epidemiologii, zdrowia publicznego, ekonomii, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia,

  II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu (przykładowo): technika protetyczna, technika ortodontyczna, materiałoznawstwo techniczno-dentystyczne, propedeutyka chirurgii szczękowo – twarzowej, modelarstwa i rysunku;

  Sylwetka absolwenta.

   

  Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu techniki dentystycznej oraz podstaw nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania. Powinien umieć wykonywać protezy stałe, ruchome i nietypowe oraz aparaty ortodontyczne zaprojektowane przez lekarza. Powinien umieć wykonywać naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych. Powinien wykazywać się znajomością technologii wykonywania protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn, obturatorów i ektoprotez stosowanych do rehabilitacji, leczenia oraz profilaktyki chorób i wad narządu żucia.

  Absolwent powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej – w zespole stomatologicznym. Powinien być przygotowany do: pracy w zakładach opieki zdrowotnej; prowadzenia własnej pracowni techniczno-dentystycznej oraz pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.