• Ostatnia zmiana 06.08.2020 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Informacje dla studentów

  Rozkłady zajęć

  Program studiów

  Sylabusy na rok akademicki

  Efekty kształcenia

  Opiekunowie roku

  Praktyki

  Plany studiów

  Standardy kształcenia
   

   

  Sesja dyplomowa 2020

   

   

   

   

   

  Informujemy o wznowieniu bezpośredniej obsługi interesantów w Dziekanacie.

  Dziekanat będzie otwarty we wtorki i czwartki w godz.: 11:00-13:00.

  W Dziekanacie będzie obsługiwana jedna osoba (zgodnie z zaleceniami: w maseczce jednorazowej lub wielokrotnego użytku, przyłbicy w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

  Przed wejściem do Dziekanatu należy zdezynfekować ręce (płyn znajduje się przed drzwiami Dziekanatu). Prosimy o przyniesienie własnego długopisu i przygotowanie wcześniej wszystkich dokumentów (w pomieszczeniu Dziekanatu nie będzie możliwości wypełniania dokumentów).

  Mając na względzie obecną sytuację epidemiologiczną nadal zalecamy, aby sprawy niewymagające kontaktu bezpośredniego załatwiać mailowo i telefonicznie.

   

   

   

   

   

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. "Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności w sposób określony w §21 ust.1.”