• Ostatnia zmiana 28.09.2020 przez Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych

  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

   

   

   

  Termin zajęć:

   

  Pojedynczy wykład w formie zdalnej w październiku, termin do ustalenia.

   

  Kontakt do osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć:

  dr Alicja Karwowska e-mail: alicja.karwowska@umb.edu.pl

  tel.: 0 606 338 110

   

  Sylabus