Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Spotkanie Zespołu ds. Równości Płci.
 • Ostatnia zmiana 25.05.2022 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Spotkanie Zespołu ds. Równości Płci

  16 maja w Sali Senatu UMB odbyło się spotkanie członków Zespołu ds. Równości Płci.

  Zespół spotkał się aby zapoznać się ze stroną internetową dedykowaną Inicjatywie na Rzecz Równości Płci na UMB oraz przygotowanym do uruchomienia badaniem ankietowym.

  Kolejnym punktem spotkania było omówienie pierwszej części Planu Równości Płci UMB oraz wstępny podział pracy.

  Nasze spotkanie było połączone z przedstawieniem Zespołowi nowo powołanej Pełnomocniczki Rektora ds. Równości Płci, dr hab. Joanny Konopińskiej. Pani Docent została powitana przez Przewodniczącą Zespołu, prof. dr hab. Annę Moniuszko-Malinowską i zaproszona do wspólnej pracy nad Inicjatywą na Rzecz Równości.