Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Konferencja "Równość płci czyli jak parytety gwarantują zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy".
 • Konferencja
 • Ostatnia zmiana 20.10.2023 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Konferencja "Równość płci czyli jak parytety gwarantują zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy"

  Podlaski Związek Pracodawców zaprasza na konferencję pt. „Równość płci, czyli jak parytety gwarantują zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy”.
  Konferencja odbędzie się 21 września br. w formule hybrydowej – stacjonarnie w Uniwersyteckim Centrum Kultury w Białymstoku z transmisją online.
  Konferencję objął Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Białegostoku, Tadeusz Truskolaski, patronem medialnym jest Tygodnik Polityka a partnerem merytorycznym Konfederacja LEWIATAN.
  Celem konferencji jest promowanie równego traktowania kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, włącznie z polityką, biznesem, edukacją, mediami. Konferencja ma zwrócić uwagę na istniejące nierówności płciowe i zachęcić do podejmowania działań na rzecz ich wyeliminowania. Program konferencji będzie podzielony na trzy bloki tematyczne: władza, biznes i edukacja.
  Jesteśmy przekonani, że konferencja będzie wydarzeniem mobilizującym do działania na rzecz parytetów, zainicjuje sieć współpracy i inicjatyw, które pomogą osiągnąć równość płci
  w różnych dziedzinach życia.
  Zapraszamy!
   
  Rejestracja:
  Wszystkich zainteresowanych udziałem stacjonarnym w wydarzeniu, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: biuro@pracodawcypodlasia.pl do 17 września.
   
  Partner merytoryczny i patronat Konfederacja Lewiatan
  Patronat honorowy Prezydenta Miasta Białegostoku
  Patronat medialny Tygodnika Polityka