Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Spotkanie Zespołu ds. Równości Płci i szkolenie GEP.
  • Ostatnia zmiana 24.06.2022 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

    Spotkanie Zespołu ds. Równości Płci i szkolenie GEP

    22 maja w Sali Senatu UMB odbyło się spotkanie członków Zespołu ds. Równości Płci, które wyjątkowo było połączone ze szkoleniem, organizowanym przez HPK Polska Wschodnia, pt. "Czym są Plany Równości Płci i dlaczego musimy je mieć?"

    W ramach szkolenia wysłuchaliśmy bardzo ciekawych prezentacji pani Bogny Hryniszyn, Ekspertki z KPK NCBiR oraz pani Anny Grędzińskiej, Głównej specjalistki ds. równouprawnienia na Uniwersytecie Warszawskim. W dalszej części spotkania obie Panie odpowiadały na pytania członków Zespołu, m. in. o przygotowanie statystyk na potrzeby Planu Równości Płci, reakcje społeczności akademickiej na Inicjatywę Równości, organizację szkoleń podnoszących świadomość, dobre praktyki, przydatne wskazówki i ślepe zaułki przy tworzeniu planu. Dyskusja okazała się bardzo owocna i z pewnością wszyscy uczestnicy spotkania opuścili je z wieloma nowymi przemyśleniami.

    Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie i zapraszamy na nasze kolejne spotkania.