Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. "Równouprawnienie".
 • Ostatnia zmiana 01.06.2022 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  "Równouprawnienie"

  Z okazji jubileuszu socjolożki i prawniczki Profesory Małgorzaty Fuszary została przygotowana bogata, wieloautorska, dotcząca wielu problemów i obszarów publikacja: "Równouprawnienie" pod red. Anny Krajewskiej i Marty Rawłuszko.
  To refleksja nad osiągnięciami naukowymi prof. Fuszary ale też kompendium wiedzy o prawach kobiet, równym traktowaniu, tożsamości politycznej i gender studies.
  Świetne autorki i autorzy, masa badań i analiz oraz merytorycznych interpretacji i komentarzy zjawisk społecznych.
  Książka w formacie open access dostępna jest na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
   
  *Przygotowano na podstawie informacji ze strony Polska Sieć Kobiet Nauki