Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Praca a dom. Wyzwania dla rodziców i ich konsekwencje - raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
 • Ostatnia zmiana 03.01.2023 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Praca a dom. Wyzwania dla rodziców i ich konsekwencje - raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego

  Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym, bardzo ciekawym, raportem Polskiego Instytutu Ekonomicznego, pt. „Praca a dom. Wyzwania dla rodziców i ich konsekwencje”, który analizuje sytuację zawodową rodziców małych dzieci oraz pokazuje jak warunki i kultura pracy wpływają na możliwość pogodzenia pracy z rodzicielstwem.

   

  Z raportu dowiedzieć się można min. o:

  • Wpływie rodzicielstwa na aktywność zawodową
  • Nierównym podziale obowiązków między matki i ojców
  • Powiązaniach pomiędzy nierównym podziałem obowiązków rodzicielskich i sytuacją na rynku pracy
  • Kulturowych ograniczeniach równego podziału obowiązków opiekuńczych

   

   

   

  Cały raport jest dostępny pod tym linkiem

  Można również obejrzeć prezentację raportu na kanale YouTube.

   

   

   

   

  Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce, z uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej.