Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości.
 • Ostatnia zmiana 17.03.2023 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości

   

  Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości jest wspólnotą łączącą osoby pełniące na polskich uczelniach wyższych funkcje związane z ochroną praw i wartości akademickich, a także bezpieczeństwa, równości i różnorodności.

  Organizacja ma charakter nieformalny, w obszar jej działania wpisuje się wzajemne wsparcie w pełnieniu swoich funkcji oraz realizacja wskazanych poniżej celów.

   

  Cele i zakres działania organizacji:

   

  · zapewnienie przestrzeni bezpiecznego i poufnego dzielenia się wiedzą i doświadczeniami na temat problemów istniejących na uczelni i sposobów ich rozwiązywania,

  · poszukiwanie najlepszych schematów działania w sytuacjach wymagających pomocy,

  · tworzenie bazy wiedzy i dobrych praktyk,

  · diagnozowanie i sygnalizowanie problemów wspólnych dla wielu instytucji akademickich,

  · prowadzenie wspólnych badań i tworzenie raportów „trans-uniwersyteckich”,

  · współpraca krajowa i międzynarodowa z organizacjami działającymi na rzecz równości i bezpieczeństwa w akademii, w szczególności z European Network of Ombuds in Higher Education – ENOHE (Europejską Siecią Rzeczników Akademickich),

  · dzielenie się informacjami o wydarzeniach krajowych i międzynarodowych.

  Członkowie Sieci spotykają się przynajmniej raz na dwa miesiące w formule on-line aby przedyskutować konkretne, uzgodnione wcześniej tematy. Omawiane są wspólne problemy,  doświadczenia, rozwiązania przyjęte na poszczególnych uczelniach, jak również tematy bieżące oraz planowane wydarzenia i aktualności.

   

  Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie Sieci.