• 21.09.2021 Zakład Chemii Organicznej

    Kosmetologia II stopnia (rok II; semestr III) – Sensoryka i środki zapachowe