Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UWAGA! Rekrutacja dodatkowa - Zaproszenie na szkolenie dla kadry dydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu - Szkoła tutorów akademickich - OSTATNIA GRUPA!.
 • UWAGA! Rekrutacja dodatkowa - Zaproszenie na szkolenie dla kadry dydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu - Szkoła tutorów akademickich - OSTATNIA GRUPA!.
 • Ostatnia zmiana 07.09.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  UWAGA! Rekrutacja dodatkowa - Zaproszenie na szkolenie dla kadry dydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu - Szkoła tutorów akademickich - OSTATNIA GRUPA!

   

  ZAPROSZENIE

   

  do udziału w szkoleniu pn.

   

  SZKOŁA TUTORÓW AKADEMICKICH

   

  W okresie od 28.06.2021 do 08.09.2021 trwa rekrutacja uzupełniająca do udziału w ostatniej grupie szkolenia pn. „Szkoła tutorów akademickich”.

   

  Serdecznie zapraszamy pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu.

   

  Głównym celem szkolenia jest przygotowanie tutorów oraz promotorów do efektywnej pracy indywidualnej ze studentami oraz uzyskanie uprawnień do wypracowywania oraz wdrożenia systemowego tutoringu nauczycieli akademickich. Efektem edukacyjnym ukończonego szkolenia będą:

  • poznanie założeń edukacji spersonalizowanej w kontekście tutoringu;
  • nauka korzystania z narzędzi tutoringu akademickiego (esej tutorski, case study);
  • wykorzystanie narzędzi coachingu jak i elementów tutorskich do budowania motywacji oraz realizacji indywidualnych projektów edukacyjnych;
  • poznanie jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy tutorskiej;
  • zaznajomienie się z procesem wdrażania tutoringu w instytucji.

   

  Szkolenie będzie miało przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji tutorskich uczestników.

   

  Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  i obejmie 64 godzin lekcyjnych w każdej grupie.

   

  Termin realizacji szkolenia:

  13.09.2021 – 24.09.2021 (8 dni po 8h dyd.)

   

  Liczba miejsc mocno ograniczona – 4 miejsca.

   

  Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

   

  Wymagania w zakresie rekrutacji:

  • Posiadanie co najmniej stopnia doktora.
  • Możliwość wykorzystania nabytych kompetencji  w zakresie tutoringu  podczas sprawowania kierownictwa/opieki w realizacji prac licencjackich/magisterskich studentów na Wydziale Farmaceutycznym i/lub Wydziale Nauk o Zdrowiu.
  • Zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego w charakterze nauczyciela akademickiego UMB, wykluczając zatrudnienie na stanowisku pracownika naukowego.
  • Okres zatrudnienia na UMB, tj. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony lub na podstawie aktu mianowania, nie krótszy niż planowany okres szkolenia powiększony o jeden pełen semestr zajęć dydaktycznych z  wykorzystaniem kompetencji nabytych w trakcie szkolenia.

   

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń pod warunkiem spełnienia kryteriów obligatoryjnych.

   

  Wypełniony Formularz rekrutacyjny  oraz Oświadczenie stanowiące załącznik do Formularza należy:

  - złożyć w Kancelarii Ogólnej UMB (na półce Działu Projektów Pomocowych), ul. Kilińskiego 1, lewe skrzydło Pałacu Branickich,

  lub

  - włożyć do skrzynki na dokumenty umieszczonej w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (I piętro), ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich, w terminie do 08.09.2021 w godzinach 7:30-15:30.

   

  Wykonawcą szkolenia jest Collegium Wratislaviense

   

  Trenerami podczas Państwa szkolenia będą:

  p. Bartosz Fingas

  p. Krzysztof Słaboń 

   

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz rekrutacyjny

  Oświadczenie o prowadzeniu zajęć

   

  Kryteria oceny na szkolenie do pobrania tutaj.

   

  Dokumenty projektowe (do zapoznania się):

  Regulamin uczestnictwa w Projekcie

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu