Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UWAGA! Rekrutacja uzupełniająca - Zaproszenie na szkolenie dla kadry dydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu - Szkoła tutorów akademickich.
 • UWAGA! Rekrutacja uzupełniająca - Zaproszenie na szkolenie dla kadry dydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu - Szkoła tutorów akademickich.
 • Ostatnia zmiana 07.05.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  UWAGA! Rekrutacja uzupełniająca - Zaproszenie na szkolenie dla kadry dydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu - Szkoła tutorów akademickich

   

  ZAPROSZENIE

   

  do udziału w szkoleniu pn.

   

  SZKOŁA TUTORÓW AKADEMICKICH

   

  Już 10 maja rusza rekrutacja do udziału w dwóch ostatnich grupach szkolenia pn. „Szkoła tutorów akademickich”.

   

  Serdecznie zapraszamy pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu.

   

  Głównym celem szkolenia jest przygotowanie tutorów oraz promotorów do efektywnej pracy indywidualnej ze studentami oraz uzyskanie uprawnień do wypracowywania oraz wdrożenia systemowego tutoringu nauczycieli akademickich. Efektem edukacyjnym ukończonego szkolenia będą:

  • poznanie założeń edukacji spersonalizowanej w kontekście tutoringu;
  • nauka korzystania z narzędzi tutoringu akademickiego (esej tutorski, case study);
  • wykorzystanie narzędzi coachingu jak i elementów tutorskich do budowania motywacji oraz realizacji indywidualnych projektów edukacyjnych;
  • poznanie jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy tutorskiej;
  • zaznajomienie się z procesem wdrażania tutoringu w instytucji.

   

  Szkolenie będzie miało przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji tutorskich uczestników.

   

  Szkolenie przeprowadzone zostanie przez Collegium Wratislaviense, zaś trenerami będą:

   

  Bartosz Fingas - tutor i trener, zajmuje się organizacją Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu. Prowadzi szkolenia z zakresu tutoringu w ramach otwartej Szkoły Tutorów, a także jako trener i konsultant w ramach programów wdrożeniowych dla szkół i uczelni wyższych (m.in. UW, UG, UEK, UAM). Posiada również doświadczenie we wdrażaniu mentoringu w administracji (MSW) i biznesie (m.in. Enea). Posiada doświadczenie ponad 2000 zrealizowanych godzin szkoleniowych. Oprócz prowadzenia szkoleń, pracuje z młodzieżą i studentami w ramach programów tutorskich i liderskich takich jak Program Tutor czy Akademia Liderów. Jest autorem artykułów na temat tutorningu i mentoringu oraz współredaktorem książki “Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków”. Corocznie kieruje organizacją Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu. Poza tutoringiem jego pasją jest filozofia: prowadzi swoje autorskie warsztaty z zakresu filozofii praktycznej m.in. na Uniwersytecie Otwartym UW.

  Krzysztof Słaboń - certyfikowany trener, konsultant, mentor i tutor. Przeprowadził około 1700 godzin szkoleń dla ponad 100 szkół, firm i organizacji w całej Polsce. Wieloletni dyrektor artystyczny Slot Art Festiwal. Kilkanaście lat doświadczenia w budowaniu zespołów oraz kierowaniu organizacjami pozarządowymi i biznesowymi. Specjalizuje się we wspieraniu procesów wdrażania programów tutoringowych i mentoringowych w szkołach i firmach. Ważne dla niego tematy to rozwój człowieka, komunikacja, edukacja spersonalizowana (mentoring i tutoring), myślenie strategiczne i budowanie organizacji uczących się.

   

  Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  i obejmie 64 godzin lekcyjnych w każdej grupie.

   

  Termin realizacji szkolenia:

  13.09.2021 – 24.09.2021 (8 dni po 8h dyd.)

   

  W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie pracownicy posiadający co najmniej stopień doktora.

   

  Liczba miejsc ograniczona!!!

   

  Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

  • zatrudnienie na UMB na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony lub na podstawie aktu mianowania przez okres nie krótszy niż planowany okres szkolenia powiększony o jeden pełen semestr zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem kompetencji nabytych w trakcie szkolenia, (§4, pkt I, ust. 3, 4 Regulaminu uczestnictwa w projekcie).
  • Wykorzystanie nabytych kompetencji podczas sprawowania kierownictwa/opieki w realizacji prac licencjackich/magisterskich studentów na Wydziale Farmaceutycznym i/lub Wydziale Nauk o Zdrowiu i dostosowanie programów kształcenia uwzględniając kompetencje nabyte podczas szkolenia (§5, pkt II, ust. 1, ppkt 1) Regulaminu uczestnictwa w Projekcie) oraz poddanie się późniejszej weryfikacji zobowiązań dydaktycznych (zgodnie z (§5, pkt III Regulaminu uczestnictwa w Projekcie).

   

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń pod warunkiem spełnienia kryteriów obligatoryjnych.

   

  Rekrutacja na szkolenie trwa od 10.05.2021 do 21.05.2021

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie stanowiące załącznik do formularza należy:

  - złożyć w Kancelarii Ogólnej UMB (na półce Działu Projektów Pomocowych), ul. Kilińskiego 1, lewe skrzydło Pałacu Branickich, w godzinach 7:30-15:30,

  lub

  - włożyć do skrzynki na dokumenty umieszczonej w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (I piętro), ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich.

   

  Osoby do kontaktu:

  Organizacja szkolenia: Jacek Bezubik (jacek.bezubik@umb.edu.pl, tel.: 85 686 51 40)

  Rekrutacja: Karolina Cylwik (zpu1@umb.edu.pl, tel.: 85 686 51 77).

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz rekrutacyjny

  Oświadczenie o prowadzeniu zajęć

   

  Kryteria oceny na szkolenie do pobrania tutaj.

   

  Dokumenty projektowe (do zapoznania się):

  Regulamin uczestnictwa w Projekcie

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu