Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zaproszenie do udziału w rekrutacji uzupełniającej - Kadra Administracyjna UMB - Uczelnia dostępna.