Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Umiejętności interpersonalne - szkolenie dla pracowników Kadry Administracyjnej UMB.
 • Umiejętności interpersonalne - szkolenie dla pracowników Kadry Administracyjnej UMB.
 • Ostatnia zmiana 20.01.2022 przez Dział Projektów Pomocowych

  Umiejętności interpersonalne - szkolenie dla pracowników Kadry Administracyjnej UMB

   

   

  ZAPROSZENIE

   

  do udziału w szkoleniu

   

  Umiejętności interpersonalne

   

  Zapraszamy pracowników Kadry Administracyjnej UMB do udziału w szkoleniu, realizowanym w ramach projektu "Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   

  Celem szkolenia jest poznanie i przećwiczenie m. in. umiejętności:

  •  pracy zespołowej
  • budowania relacji interpersonalnych
  • przyjmowania asertywnych postaw
  • rozwiązywania konfliktów
  • skutecznej komunikacji

   

  Szkolenie ma charakter praktyczny, zajęcia realizowane będą w formie 2-dniowych warsztatów, na których oprócz zagadnień teoretycznych rozwiązywane będą rzeczywiste wyzwania (studia przypadku).

   

  Terminy:

  Szkolenie w wymiarze 16 godzin edukacyjnych realizowane będzie w 6 grupach szkoleniowych (do wyboru):

  1. 04-05.02.2022 r.
  2. 11-12.03.2022 r.
  3. 08-09.04.2022 r.
  4. 06-07.05.2022 r.
  5. 03-04.06.2022 r.
  6. 24-25.06.2022 r.

   

  Godziny zajęć

  Piątek   8.15 – 15.30

  Sobota  8.15 – 14.00

   

  Miejsce realizacji zajęć: Sale szkoleniowe ul. Malmeda 1, Białystok

   

  Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia: Marek Sokołowski (tel: 85 748 56 50)

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 24.01.2022 r.

   

  Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Karolina Cylwik (tel: 85 686 51 77)

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz zgłoszeniowy

   

  Dokumenty projektowe (do zapoznania się):

  Regulam in projektu

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu