Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zaproszenie do udziału w zajęciach "Warsztaty USG z zakresu jamy brzusznej".
 • Zaproszenie do udziału w zajęciach
 • Ostatnia zmiana 26.09.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zaproszenie do udziału w zajęciach "Warsztaty USG z zakresu jamy brzusznej"

   

  Ogłoszenie

   

  O rozpoczęciu rekrutacji na warsztaty USG z zakresu jamy brzusznej

   

  Serdecznie zapraszamy studentów i studentki V roku kierunku lekarskiego do udziału w zajęciach „Warsztaty USG z zakresu jamy brzusznej”.

   

  W trakcie warsztatów studenci nabędą wiedzę na temat:

  • podstaw obsługi aparatu USG oraz technik badania ultrasonograficznego,
  • anatomii ultrasonograficznej narządów jamy brzusznej,
  • umiejętności diagnostyki ultrasonograficznej chorób układu moczowego, nerek, nadnerczy, chorób miąższowych i zmian ogniskowych wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, trzustki, śledziony oraz dużych naczyń jamy brzusznej,
  • roli ultrasonografii w diagnostyce powiększonych węzłów chłonnych.

   

  Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

   

  Rekrutacja prowadzona będzie od ______ do ________.

   

  Liczba miejsc: 24

   

  Lista uczestników zakwalifikowanych na warsztaty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu.

   

  W celu rozpoczęcia procesu rekrutacji prosimy o uzupełnienie zamieszczonego poniżej wstępnego testu kompetencji.

   

  Szkolenie przeznaczone jest dla studentów, którzy potrzebują wsparcia kompetencji zawodowych z zakresu USG jamy brzusznej, których wynik wstępnego testu kompetencji wynosi maksymalnie 70%.

   

  Test może być wypełniony jednokrotnie.

   

  Link do testu:

   

  Wstępny test kompetencji - Warsztaty USG z zakresu jamy brzusznej